دانلود فایل صوتی پادکست

📢🎙️ نیروی هوایی افغانستان 🎧

 🟥 تاریخچه نیروی هوایی

💥 لیست هواگرد ها

🔸 سر انجام

---------------------------------------------------
🔻 مطالب بیان شده در این پادکست : 🙂

1️⃣بررسی نحوه ایجاد

2️⃣روند به خدمت گیری ناوگان

3️⃣آموزش خلبانان

4️⃣لیست تجهیزات و هواگرد ها

5️⃣سرانجام این نیرو

میلیتاری پادکست