کماندو از واژه های مشترک است (commando )
این دوره توسط اعضای رسمی یک ارتش ملی طی می شود
یک تیم استاندارد کماندویی معمولا از هفت نفر متخصص تشکیل میشه : فرمانده - پزشک - مخابرات - تک تیرانداز - تخریبچی - پشتیبان (تیربارچی) - تیرانداز عملیاتی.
در سطح جهانی کماندو وظیفه اش در حوزه عملیات های داخل شهری و ضد گروگان گیری است
در نیروی زمینی ارتش ایران ، این دوره معادل رزم در کوهستان نامگذاری شده است
محل آموزش نیروهای زمینی ( لشگرک تهران )
 
 
 تکاور :
این نام ترجمه شده لغت انگلیسی ( Marine ) مارین است .
به معنی کسی است که در نیروی دریایی ایلات متحده خدمت می کند و آموزش های ویژه مختص حوزه عملیاتی خود را دیده است
حوزه عملیات آن ساحل و جنگل
لباس آنها معمولا به رنگ سبز لجنی ویا همان استتار جنگل است .
در نیروی زمینی ارتش ایران ، رنجر و تکاور معادل هم هستند .  
محل آموزش نیروهای زمینی ( مرکز آموزش پیاده شیراز )
 
 
 رنجر :
انگلیسی آن Ranger
نیروی ماهر و آموزش دیده ای است که حوزه عملیات او بیشتر در کویر و در کوهستان است
به کلیه علوم مورد نیاز حوزه عملیاتی خود از قبیل جهت یابی در کویر پیدا کردن غذا در کویر و کنار آمدن با طوفان های صحرایی و شن آشنا است .
 
در اصل به نیرو های آموزش دیده ی خاص نیروی زمینی آمریکا اطلاق می شود. این نیرو ها در جنگ دوم خلیج فارس در فتح استحکامات دفاعی عراق نقش عمده ای داشتند.
 
خلاصه دوره های ویژه ( همه فهم ) :
 
کماندو جهت جنگ شهری
تکاور جنگ آبی و خاکی ( ساحلی و جنگلی )
رنجر جنگ صحرایی و بیابانی
 
در ارتش ایران دو دوره تکاوری ( همان رنجری ) و کماندویی ( یا رزم در کوهستان ) وجود دارد که تقریبا آموزش های مشترکی دارند و سطح دوره تکاوری کمی بالاتر است . طول مدت این دوره ها تقریبا دو ماه است . راجع به این دوره ها و دوره های دیگر ارتش مثل نوهد بعدا بیشتر صحبت خواهد شد .
 
واژه معادل آمریکایی " رنجر " و آلمانی " آینزل کامپفر " به معنی جنگ آور
اولین اعزام دانشجویان برای طی دوره رنجر آمریکا به همراه 35 کشور دیگر 1340
اولین دوره تکاور ارتش ایران در مرکز آموزش پیاده شیراز 1340
اولین فرمانده دوره 1/10/1340 سروان شفیع عبدالهی زاده و قبولی 12 نفر از 25 نفر
 
بعضی از افراد شاخص کمیته تکاور شهید آبشناسان – محمود رستمی – صیاد شیرازی
حضور صیاد در دوره 16 در سال 1346 و عنوان اول دوره با معدل بالای 1352