دانلود فایل صوتی

 

بررسی ماهیت پایگاه عقاب 44 تحلیل و بررسی علل ایجاد پایگاه
---------------------------------------------------
✅مطالب بیان شده در این فایل : 👇

1️⃣ بررسی ماهیت پایگاه عقاب 44
2️⃣ مختصر بررسی بر علل ایجاد پایگاه
3️⃣ بررسی جایگاه پایگاه 44 در دکترین کشور
4️⃣ بررسی مفهوم " قدرت آتش "و جایگاه نیروی هوایی (میلیتاری پادکست  علی علوی)