دانلود فایل اندازه
فایل سریال سیمرغ قسمت 1 129.39 مگابایت
فایل سریال سیمرغ قسمت 2 185.83 مگابایت
فایل سریال سیمرغ قسمت 3 184.86 مگابایت
فایل سریال سیمرغ قسمت 4 197.67 مگابایت
فایل سریال سیمرغ قسمت 5 144.62 مگابایت
فایل سریال سیمرغ قسمت 6 197.87 مگابایت
فایل سریال سیمرغ قسمت 7 151.2 مگابایت
فایل سریال سیمرغ قسمت 8 150.3 مگابایت
فایل سریال سیمرغ قسمت 9 186.38 مگابایت
فایل سریال سیمرغ قسمت 10 182.44 مگابایت
فایل سریال سیمرغ قسمت 11 181.19 مگابایت
فایل سریال سیمرغ قسمت 12 144.9 مگابایت
موضوع: 
فیلم و سریال تلویزیونی
سریال تلویزیونی سیمرغ به کارگردانی حسین قاسمی جامی در 27 سال پیش یعنی سال 1371 تولید شده است. سیمرغ که اولین سریال حسین قاسمی جامی محسوب می شود...

سریال تلویزیونی سیمرغ (1371)

سریال تلویزیونی سیمرغ به کارگردانی حسین قاسمی جامی در 27 سال پیش یعنی سال 1371 تولید شده است. سیمرغ که اولین سریال حسین قاسمی جامی محسوب می شود...

بازیگران سریال تلویزیونی سیمرغ

سیدجواد هاشمی، آتیلا پسیانی، مینا نوروزی فرد، رضا بنفشه خواه، زهره صفوی، عبدالحسن برزیده، رضا توکلی، محمد جوزانی، رضا صفایی پور، حسین خانی بیک و حافظ پارسی اشاره کرد.