بخش تحقیقاتی پنتاگون در حال کار بر روی یک جایگزین تازه برای ابزاری قدیمی در میدان نبرد است: دود. مرکز دارپا در حال توسعه یک مانع دید جدید شبیه دود است که باعث می شود نیروهای دشمن نتوانند چیزی ببینند. نکته جالب و جدید در مورد این مانع بینایی جدید در میدان نبرد این است که اگر چه مانع از دید نیروهای دشمن می شود اما نیروهای آمریکایی و متحدانشان می توانند دید خود در میدان نبرد را حفظ کنند. یکی از مفیدترین ابزارهای نبرد در تاریخ، دود بوده است. ابرهای غلیظ و دائماً در حال بزرگ شدن از دود که از طریق سوزاندن چوب و دیگر مواد قابل اشتعال ایجاد شده، دید نیروها را در میدان نبرد محدود کرده یا به طور کلی و برای هر دو طرف از بین می برد.

 

بینایی رمز گذاری شده به جای دود مصنوعی در میدان نبرد

در گذشته از دود برای جلوگیری از دیده شدن گلوله های توپخانه یا پیشروی تانک ها استفاده می شد اما مشکل این بود که دود هر دو طرف نبرد را درگیر می کرد. دود اغلب به عنوان یک استراتژی موقتی برای نیروهای نظامی به کار گرفته می شد، که مانند یک کوه یا دیواره ای از درختان، مانع دید دشمن می شد. اگر چه دود در نهایت از بین می رفت اما می توانست تاثیری مثبت و منفی هم برای مهاجمان و هم مدافعان داشته باشد. در دهه ۱۹۸۰، در نهایت تکنولوژی اختراع شد که باعث می شد یک طرف در استفاده از موانع شبیه دود برتری داشته باشد: استفاده از دوربین های دید در شب گرمایی که ایالات متحده و ناتو برای دیدن و تیراندازی از درون دود به کار می گرفتند. از طرف دیگر، شوروی و نیروهای پیمان ورشو از انواع بسیار ابتدایی دوربین های دید در شب استفاده می کردند. این موضوع باعث برتری قابل توجه نیروهای ایالات متحده و ناتو در شرایط مه آلود یا استفاده از دود می شد که می توانستند دشمن را دیده و به سمت آن شلیک کنند در حالی که دشمن تقریباً هیچ دیدی نسبت به آن ها نداشت.

 

بینایی رمز گذاری شده به جای دود مصنوعی در میدان نبرد

امروزه اکثر ارتش های جهان از دوربین های دید در شب گرمایی استفاده می کنند. دارپا می خواهد برتری گذشته را به ارتش ایالات متحده بازگرداند و به همین خاطر در حال کار روی پروژه ای به نام Coded Visibility یا قابلیت دید رمز گذاری شده است که هدف آن «توسعه مخدوش کننده های قابل تنظیم، قابل دستکاری و ایمن است که یک برتری غیرمتقارن را در اختیار جنگجوها قرار داده و بینایی نیروهای خودی را بهبود بخشیده در حالی که دید نیروهای دشمن و سیستم های شناسایی آن ها را سرکوب می کند». DARPA قصد دارد با استفاده از دو رویکرد این تکنولوژی جدید را توسعه دهد: عدم تقارن فعال و غیرفعال. عدم تقارن غیرفعال احتمالاً به استفاده از ترکیبات مخدوش کننده بینایی چندگانه به روش های مختلف نیاز خواهد داشت که دید یک طرفه از درون دود را ممکن می سازد. مخدوش کننده های دید می توانند شامل دود، یک اسپری آئروسل مایع یا چیزی بسیار عجیب تر باشند، مانند متامتریال ها یا کامپوزیت های مهندسی شده ای که برای تعامل با تشعشع الکترومغناطیسی برای اهداف خاص طراحی شده اند. در این مورد، ابری از متامتریال ها را می توان برای ایجاد مانع در برابر نور استفاده کرد یا اجازه داد که نور تنها از زوایای خاصی وارد شود.

بینایی رمز گذاری شده به جای دود مصنوعی در میدان نبرد

در طرف دیگر، عدم تقارن غیرفعال به یک ماده مخدوش کننده مجزا برای میدان دید نیاز دارد اما ماده ای که بتوان در زمان واقعی و به سرعت آن را دستکاری و تنظیم کرد تا به نیروها امکان بدهد از درون آن دید داشته باشند. نیروهای خودی با خاموش یا روشن کردن توانایی دیدن از میان این مانع دید از طریق دوربین دید در شب یا ابزارهای مشابه، این پرده دود نامتقارن فعال را کنترل کنند. اگر دشمن نیز این قابلیت را بدست آورد، می توان از طریق رمزگذاری کردن این دود، مانع از دید برای همگان شد. بینایی رمز گذاری شده باید برای بلعیده شدن در حین تنفس نیز ایمن باشد. ارتش ایالات متحده در حال حاضر از فسفر سفید برای ایجاد دودهای مصنوعی و کور کردن میدان دید دشمن استفاده می کند. مشکل این است که فسفر سفید آتش زا بوده و در تماس با هوا می سوزد و بدین ترتیب برای کسانی که در فاصله نزدیک یا درون این دود فسفری هستند خطرناک است.

بینایی رمز گذاری شده به جای دود مصنوعی در میدان نبرد

با این وجود، نیروهای آمریکایی طوری آموزش دیده اند که هنگام استفاده از فسفر سفید، کمتری میزان خطر متوجهشان باشد اما استفاده از آن در میدان نبرد می تواند باعث آسیب به غیرنظامیان شود. اما در مورد بینایی کد گذاری شده، هم نیروهای نظامی و هم غیرنظامیان می توانند بدون آسیب خاصی از میان این صفحه دودی جدید عبور کنند. پروژه دارپا بسیار جاه طلبانه است اما در پایان ممکن است نتیجه قابل قبولی در پی نداشته باشد. اگر نیروهای دشمن بتوانند یک صفحه دودی قابل تنظیم را هک کنند، می توانند همه چیز را علیه نیروهای خودی کنند که این صفحه دودی را در لحظات حساس مات نمایند. اما می توان گفت که رقابت برای بدست آوردن جدیدترین صفحه دودی رزمی آغاز شده و هر طرف می خواهد تکنولوژی را توسعه دهد که باعث می شود تنها نیروهای خودی، دیدی بدون مانع و کامل نسبت به میدان نبرد داشته باشند.