روسیه از تازه ترین نسل زیردریایی های پنهانکار خود که به ۱۲ موشک هسته ای مسلح است رونمایی کرد. زیردریایی Arcturus که شبیه فیلم های جیمز باندی فضایی داخلی برای جای دادن خودروهای زیرآبی دارد با هدف شکست دادن زیردریایی های غربی رونمایی شده است. علیرغم دشواری هایی که روسیه در جنگ با اوکراین دارد، کرملین اخیراً از یک زیردریایی جدید، بزرگ و پیشرفته تر رونمایی کرده در حالی که قصد دارد در زمینه سلاح های هسته ای به قابلیت های ناتو نزدیک شود. نیروی دریایی روسیه اخیراً زیردریایی غول پیکر موسوم به «قاتل شهر» را دریافت کرده بود که برای ایجاد سونامی های رادیواکتیو با سلاح های آخرالزمانی طراحی شده است. زیردریایی جدید روسیه به نام بلگورود (Belgorod) که ۶۰۴ فوت (بیش از ۱۸۴ متر) طول داشته، بلندترین زیردریایی جهان بوده و بعد از موفقیت آزمایش ها وارد سرویس شده است.

 

Arcturus؛ پیشرفته ترین زیردریایی پنهانکار جدید روسیه با 12 موشک هسته ای

Arcturus؛ پیشرفته ترین زیردریایی پنهانکار جدید روسیه با 12 موشک هسته ای

 

به گفته اچ آی ساتن، کارشناس برجسته زیردریایی، این سلاح دریایی جدید روسیه طراحی بسیار متفاوت و عجیبی دارد: «عجیب ترین چیز در مورد طراحی آن این است که یک بدنه بیرونی زاویه دار با لبه های شیب دار و خطوط در هم ترکیب شده دارد. این زیردریایی دارای شیاری است که در تمام کناره بدنه ادامه داشته و آن را به یک هواپیمای مدرن غیرقابل شناسایی شبیه می کند. زیردریایی ها، ذاتاً، پنهانکار هستند. طراحی Arcturus اما فراتر می رود و یک بدنه زاویه دار بیرونی را اضافه می کند». زیردریایی جدید روسیه ۴۳۹ فوت (حود ۱۳۴ متر) طول ، ۵۱ فوت (بیش از ۱۵.۵ متر) عرض داشته و می تواند تا ۱۰۰ نفر خدمه را در خود جای دهد. این زیردریایی توسط اداره طراحی Rubin طراحی شده و یکی از توانایی های جدید آن امکان گسیل داشتن خودروهای زیردریایی برای حمله به زیردریایی های دشمن است.

Arcturus؛ پیشرفته ترین زیردریایی پنهانکار جدید روسیه با 12 موشک هسته ای

Arcturus؛ پیشرفته ترین زیردریایی پنهانکار جدید روسیه با 12 موشک هسته ای

این خودروهای بدون سرنشین موسوم به Surrogat-V توانایی شناسایی مواد شیمیایی و تشعشعات ناشی از عبور زیردریایی ها برای کمک به رهگیری و سپس نابودی این زیردریایی ها را دارد. این زیردریایی جدید به نام درخشان ترین ستاره در نیمکره شمالی نامگذاری شده و گمان می رود که در اقیانوس قطب شمال به کار گرفته شود. موشک های هسته ای این زیردریایی نسبت به دیگر زیردریایی های روسیه کمتر بوده اما ظاهراً قدرت بیشتری دارند. به ادعای Rubin، هدف آن ها این است که در نیمه دوم قرن جاری این زیردریایی وارد سرویس شود.