نیروی هوایی ایالات متحده تمام ۵۲ فروند هواگرد تیلت روتور CV-22 Osprey را به خاطر انجام تحقیقات در مورد مشکلات فنی که در کلاچ موتورهای آن ها پیدا شده زمینگیر کرد. اگر چه هیچ یک از این مشکلات به صدمه دیدن یا از دست رفتن این پرنده های نظامی خاص منجر نشده، اما خدمات آن ها فعلاً متوقف شده است. اما برای نیروهای ویژه دریایی ایالات متحده که تعداد بیشتری از هواگردهای CV-22 Osprey را در اختیار دارد، اتفاقی نیفتاده و این بخش همچنان به استفاده خود از این پرنده نظامی ادامه می دهد. در گزارشی که روز چهارشنبه گذشته منتشر شد، به دو حادثه در شش هفته اخیر اشاره شده که تعداد حوادث مرتبط با آسپری را به ۴ مورد از سال ۲۰۱۷ می رساند، مشکلی که در کلاچ فراهم کننده نیروی لازم برای موتورهای Rolls-Royce Liberty AE1107C  این هواگرد ایجاد شده است.

 

زمینگیر شدن تمام 52 فروند هواگرد تیلت روتور CV-22 Osprey

با خطای این کلاچ، تیلت روتور به سرعت نیرو را به دیگر موتور منتقل می کند که بخشی از امنیت پیش فرض هواگرد آسپری است. این کلاچ معمولاً دوباره درگیر می شود و نیروی نرمال را به هواگرد باز می گرداند اما این مشکل چندین بار است که رخ داده و نیروی هوایی ایالات متحده از این بیم دارد که به از دست رفتن کنترل پرنده CV-22 Osprey منجر شود. بعد از هر حادثه، خدمه به سرعت پرنده ها را فرود آورده اند و نیروی هوایی تاکید داشته که هیچ یک از خدمه یا پرنده ها دچار حادثه و آسیبی نشده اند. Ospreyهای نیروی هوایی متعلق به فرماندهی عملیات های ویژه نیروی هوایی هستند و از آن ها برای عملیات حمل و نقل دوربرد و تامین تجهیزات برای نیروهای عملیات ویژه استفاده می شود. هواگرد V-22 Osprey که در نیروی هوایی با نام CV-22، در نیروهای ویژه دریایی با نام MV-22B Osprey و در نیروی دریایی با نام CV-22B شناخته می شود، اولین هواگرد تیلت روتور عملیاتی جهان است.

 

زمینگیر شدن تمام 52 فروند هواگرد تیلت روتور CV-22 Osprey

Osprey می تواند دو گهواره (nacelle) روی نوک بال هایش را ۹۰ درجه تغییر جهت دهد و پروانه ها را به صورت افقی یا عمودی بچرخاند، عملی که بسته به شرایط انجام می شود. در ساختار عمودی، Osprey می تواند شبیه یک هلیکوپتر معمولی بلند شده و بر زمین بنشیند. با چرخاندان گهواره ها به ساختار افقی، این هواگرد می تواند مانند یک هواپیمای معمولی پروانه دار بلند شده و فرود بیاید. همچنین برد Osprey بیشتر از اکثر هلیکوپترهای نظامی است. به عنوان اولین هواگرد در نوع خود، Osprey در اوایل دوران معرفی اش بسیار جنجالی و خبرساز شده بود. این هواگرد خاص نظامی در سال ۱۹۸۸ رونمایی شد و هم در هوا و هم زمین با حوادث و تصادف هایی مواجه شده است. اما آن مشکلات با گذشت زمان حل شده و نیروی هوایی و در ادامه نیروی دریایی، در دهه های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ نمونه هایی از آن ها را در اختیار گرفتند.

زمینگیر شدن تمام 52 فروند هواگرد تیلت روتور CV-22 Osprey

تفنگداران ویژه دریایی ایالات متحده از سال ۲۰۰۷ از Osprey استفاده می کنند و از آن به عنوان یک ابزار حمل و نقل برای عملیات های تهاجمی سود برده اند. پس از حادثه اخیر اما این نیرو از زمینگیر کردن ۳۶۰ فروند MV-22 Osprey خود خودداری کرده و مدعی شده که از سال ۲۰۱۰ از این مشکل مطبع بوده و خلبانانش را آموزش داده تا برای این مشکل در حین پرواز آماده بوده و برای آن برنامه داشته باشند.