پدید آمدن تکنولوژی های جدید برای فرماندهان نظامی همیشه نوید بخش است.
با بکاربردن ابزارها و سلاحهای مدرن نظامیان به قدیمی ترین آرزوی خود دست پیدا خواهند کرد ؛ واردکردن بیشترین تلفات بر دشمن با کمترین هزینه برای نیروهای خودی. پیشرفتهای علوم الکترونیک و کامپیوتر در چند دهه گذشته بیشترین تاثیر را بر روی سلاحهای جدید گذاشته است. سلاحهایی که میتوان آنها را به حق سلاحهای باهوش نامید.
 
آرتور شاه شمشیرش را میکشد
 
گلوله های باهوش "اکس ام ۹۸۲ اکسکالیبور" مهمات باهوشی هستند که برای شلیک از توپهای ۱۵۵ میلیمتری طراحی و ساخته شده اند. از این مهمات باهوش انتظار میرود که در برد ۴۰ تا ۵۷ کیلومتر بتوانند به دقتی نزیک به ۱۰ متر دست یابند. 
 
این برد زیاد با استفاده از بالچه هایی به دست میاید که پس از رسیدن گلوله به بیشترین ارتفاع مسیر پروازی باز میشوند و به گلوله شلیک شده اجازه میدهند تا باقیمانده مسیر خود را تا هدف هم چون یک هواپیمای بیموتور روی هوا سر بخورد . در این مرحله از پرواز تا لحظه اصابت گلوله به هدف هدایت گلوله توسط یک سیستم هدایت ماهواره ای انجام میشود . دقت زیاد این گلوله های باهوش را میتوان با دقت گلوله های استاندارد ۱۵۵ میلیمتری آمریکا مقایسه کرد؛ ۱۰ متر در برابر ۲۰۰ متر . بزرگترین مزیت این گلوله در این است که میتوان بدون نگرانی درباره صدمه دیدن نیروهای خودی آن را بر علیه مواضع دشمن که در نزدیکی مواضع نیرویهای خودی است بکار گرفت.
 
اکسکالیبور از اجزای سیستم توپخانه آینده آمریکا است .این سیستم به "توپخانه خارج از خط دید " شهرت یافته است.
 
تاریخچه
 
در ماه ژوئن ۲۰۰۵ شرکت "رایتون" از زیر مجموعه های شرکت بی آ ئی سیستمز برنده مناقصه ای برای تولید نمونه اولیه اکسکالیبور شد . برای این مرحله از پروژه مبلغ ۱/۲۲ میلیون دلار در نظر گرفته شد . در سپتامبر همان سال اولین نمایش موفقیت آمیز گلوله های باهوش جدید اجرا شد.
 
در ژوئن ۲۰۰۶ برای تولید ۳۳۵ گلوله اکسکالیبور و آزمایشهای مربوط به آنها مبلغ 7/42 میلیون دلار به شرکت رایتون تزریق شد . در آگوست سال ۲۰۰۶ به دلیل اشکالاتی که در سیستم اکسکالیبور پیدا شده بود خدمت گرفتن آنها تا پاییز ۲۰۰۷ به تعویغ افتاد . ولی یک ماه بعد شلیک موفقیت آمیز ۱۲ گلوله اکسکالیبور انجام شد. نتیجه بدست آمده شگفت انگیز بود و دقت میانگینی در حدود 5متر به دست آمد. در نتیجه در ماه می ۲۰۰۷ گلوله اکسکالیبور در عراق عملیاتی شد در اکتبر ۲۰۰۷ استرالیا اقدام به خرید اکسکالیبور کرد.
 
توسعه این مهمات با کمک مالی ۱/۵۵ میلیون دلاری دولت سوئد امکان پذیر شده است. اکنون شرکت بوفورس وابسته به شرکت ساآب در این پروژه مشارکت داده شده است. این کشور امیدوار است که بتواند در سال ۲۰۱۰ گلوله های اکسکالیبور را به خدمت بگیرد انتظار میرود که پس از به راه انداختن خط تولید انبوه اکسکالیبور قیمت هر گلوله تا ۳۹۰۰۰ دلار کاهش یابد.
 
انواع
 
تاکنون بر روی ۳ گونه از مهمات باهوش اکسکالیبور کار شده است:
 
بلاک ۱: این مهمات دارای یک کلاهک نفوذکننده منفرد است.
بلاک ۲: این مهمات میتواند ۶۴ بچه بمب خوشه ای DPICM یا ۲ بچه بمب خوشه ای SADARM حمل کند. بمب خوشه ای DCIPM برای هدف قراردادن نفرات زره پوشهای سبک و تجهیزات دشمن مناسب است . بمب خوشه ای SADARM نوعی بمب خوشه ای باهوش است که با استفاده از سنسورهای خود میتواند توپهای خودکششی و تانکهای دشمن را یافته و مستقیما بر سر آنها فرود آید.
 
 
مشخصات
 
اکس ام ۹۸۲ اکسکالیبور
کالیبر: ۱۵۵ میلیمتر
هدایت: اینرسی-جی پی اس
قیمت: ۸۰۰۰۰ دلار آمریکا
برد: بلاک۱= ۲۳ کیلومتر
بلاک۲=۳۵-۴۰ کیلومتر