سال 1359 سال خونین نیروی هوایی ایران به پایان رسید نیروی هوایی ایران در این سال علی رغم دادن تلفات سنگین چه از لحاظ نیروی انسانی و چه از لحاظ تجهیزات تلفات سنگینی بر پیکره تمامی نیروهای دشمن وارد آورد . عملا در شش ماهه اول جنگ این نیرو پا را فراتر از ماموریتهای تعیین شده خود گذاشت و به کمک نیروهای زمینی ایران آمد و به جرات می توان گفت بخش عظیمی از عدم پیشرفت عراق و تصرف مساحت بیشتری از خاک ایران مرهون رشادتهای این نیرو بود . شهدای بسیاری تقدیم این مرز و بوم نمود و بجز آن تعدادی زیادی از خلبانان اسیر شدند و تعدادی هم چه در خاک خودمان و چه در خاک دشمن توسط تیم رسیکیو نیروی هوایی ، دریایی و زمینی نجات پیدا نمودند . 
 
از شروع درگیری ها نیروی هوایی 105 خلبان شهید را تقدیم نمود و پس از شروع رسمی جنگ تحمیلی : 
 
61 نفر از خلبانان شهید در خاک خودمان چه توسط پدافند خودی و چه توسط پدافند دشمن هدف قرار گرفتند و 44 نفر از خلبانان شهید در خاک دشمن هدف قرار گرفتند
 
پیکر پاک 48 نفر از خلبانان شهید از مجموع 105 نفر تاکنون کشف نگردیده است 
 
از مجموع این 105 عقاب خونین بال نوع جنگنده به شرح ذیل می باشد :
 
خلبان اف 4 : 62 نفر
 خلبان اف 5 : 38 نفر
 خلبان سی130 : 3 نفر
 خلبان بالگرد : 2 نفر
 
از مجموع این 105 عقاب خونین بال هنگام شهادت درجه افراد به شرح ذیل بوده
 ستوان : 45 نفر
 سروان : 43 نفر
 سرگرد : 15 نفر
 سرهنگ : 2 نفر
 
این 105 عقاب خونین بال به ترتیب در ماه های ذیل شهید شدند :
تیر ماه : 1 نفر
 شهریور ماه : 8 نفر
 مهر ماه : 58 نفر
 آبان ماه : 19 نفر
 آذز ماه : 5 نفر
 دی ماه : 6 نفر
 بهمن ماه : 6 نفر
 اسفند ماه : 2 نفر
 
میانگین سنی شهدای این سال به شرح ذیل می باشد :
35 تا 37 سال : 9 نفر
30 تا 35 سال : 49 نفر
25 تا 30 سال : 45 نفر
20 تا 25 سال : 2 نفر
 
سهم هر پایگاه در شهدای سال اول به شرح ذیل می باشد :
پایگاه یکم شکاری : 10 نفر
 پایگاه دوم شکاری : 11 نفر
 پایگاه سوم شکاری : 12 نفر
 پایگاه چهارم شکاری : 25 نفر
 پایگاه ششم شکاری : 23 نفر
 پایگاه نهم شکاری : 21 نفر
 پشتیبانی مرکز : 3 نفر
 
از مجموع شهدای این سال 4 نفر بر اثر سانحه بدون دخالت پدافند به شهادت رسیدند
 
شهید غلامحسین باستانی اولین شهید قبل از شروع رسمی جنگ و شهید فیروز شیخ حسنی اولین خلبان شهید نیروی هوایی پس از شروع رسمی جنگ است و ایشان اولین خلبان شهید نیروی هوایی پس از شروع رسمی جنگ است که بدون جنگنده و روی باند هدف گلوله دشمن قرار گرفته است 
 
شهیدان محمد صالحی و خالد حیدری اولین خلبانان شهید نیروی هوایی در خاک دشمن می باشند 
 
شهیدان ذیل بدون جنگنده به شهادت رسیدند :
علی شمس بیگی داخل هلی کوپتر
 فیروز شیخ حسنی روی باند پایگاه چهارم شکاری
 ابراهیم شریفی روی ناوچه پیکان
 حسین ناری قمی در غرب اهواز
 
شهید عبدالحسین حاتمی به طرز فجیهی به همراه جوانان روستای کرخه زنده به گور شد
 
شهیدان شوقی ، عزیزی مقدم و حاجی بعد از اسارت جهت تضعیف روحیه دیگر خلبانان به طرز فجیهی به شهادت رسیده اند 
 
تا پایان جنگ تحمیلی این آمار خوشبختانه هیچ وقت تکرار نشد و نیروی هوایی هرگز این تعداد شهید نداد 
 
روحشان شاد و یادشان گرامی باد