هواپیمای ترابری سیمرغ نوع تغییر و ارتقا یافته از هواپیمای ایران ۱۴۰ هست که از مهم ترین تفاوت‌های این دو می‌شود به ایجاد رمپ در عقب هواپیمای سیمرغ و تغییر موتور پر حاشیه قبلی آن اشاره کرد.