مهرماه خونین سال 1359 به پایان رسید نیروی هوایی ایران در این ماه بجز روز اول مهر ماه حدود 1000 سورتی پرواز انجام داد و در این مدت تلفات سنگینی بر پیکره تمامی نیروهای دشمن وارد آورد . شهدای بسیاری تقدیم این مرز و بوم نمود بجز آن تعدادی زیادی از خلبانان اسیر شدند و تعدادی هم چه در خاک خودمان و چه در خاک دشمن توسط تیم رسیکیو نیروی هوایی ، دریایی و زمینی نجات پیدا نمودند . 


از شروع درگیری ها نیروی هوایی 67 خلبان شهید را تقدیم نمود و پس از شروع رسمی جنگ تحمیلی : 

61 عقاب تیزپرواز نیروی هوایی پرواز ابدی خود را آغاز نمودند از این تعداد 39 نفر خلبان اف 4 و 22 نفر خلبان اف 5 بودند 

شهید فیروز شیخ حسنی اولین خلبان شهید نیروی هوایی پس از شروع رسمی جنگ است و ایشان اولین خلبان شهید نیروی هوایی پس از شروع رسمی جنگ است که بدون جنگنده و روی باند هدف گلوله دشمن قرار گرفته است 

شهیدان محمد صالحی و خالد حیدری اولین خلبانان شهید نیروی هوایی در خاک دشمن می باشند 


30 نفر از خلبانان شهید در خاک خودمان چه توسط پدافند خودی و چه توسط پدافند دشمن هدف قرار گرفتند و 31 نفر از خلبانان شهید در خاک دشمن هدف قرار گرفتند 

پیکر پاک 32 نفر از خلبانان شهید از مجموع 61 نفر تاکنون کشف نگردیده است 


شهیدان شوقی ، عزیزی مقدم و حاجی بعد از اسارت جهت تضعیف روحیه دیگر خلبانان به طرز فجیهی به شهادت رسیده اند تا پایان جنگ تحمیلی این آمار خوشبختانه هیچ وقت تکرار نشد و نیروی هوایی هرگز این تعداد شهید نداد 


روحشان شاد و یادشان گرامی باد