ماموریت
اف16: ایجاد برتری هوایی در ارتفاع پائین و متوسط با موشک کوتاه برد به همراه قابلیت اندک Ground Attack
با قابلیت Wing Load پائین جهت انجام شتاب گیری سریع، ایجاد زوایای حمله ی بالا تا 25 درجه
جایگزین F-5E (با برد بیشتر و جثه ی بزرگتر) جهت تکمیل برتری هوایی با همکاری F-15

میگ29: ایجاد برتری هوایی در سرعتهای زیاد و ارتفاع بالا با استفاده از موشکهای دوربرد و میان برد
با قابلیت Wing Load پائین جهت انجام شتاب گیری سریع، ایجاد زوایای حمله ی بالا تا بیش از 45 درجه
جایگزین MiG-21 با مانورپذیری بهتر ولی با برد محدود جهت پدافند نقطه ای و دفاع از بمب افکن های سنگین

نخستین پرواز
اف16: دوم فوریه 1974
میگ29: ششم اکتبر 1977

طول بدنه
اف16: حدود 03/15 متر
میگ29: حدود 32/17 متر

فاصله ی دو سر بالها
اف16: حدود 10 متر
میگ29: حدود 36/11 متر

ارتفاع
اف16: حدود 09/5 متر
میگ29: حدود 73/4 متر

موتور
اف16: یک موتور توربوفن ساخت جنرال الکتریک F-100-PW-220 با صدای کم و بدون ایجاد دود سیاه
کشش: 23770 پاوند
TBO (فاصله بین دو تعمیر اساسی): ؟
عمر کلی موتور: ؟

میگ29: دو موتور توربوجت (یا توربوفن؟) RD-33 ساخت تومانسکی با قابلیت ایجاد دود سیاه و صدای سهمگین
کشش: هر موتور 18300 پاوند
TBO (فاصله بین دو تعمیر اساسی): 400 ساعت
عمر کلی موتور: 1400 ساعت

رادار
اف16: AN/APG-66 pulsed-Doppler radar با بردی حدود 100 کیلومتر
میگ29: ؟ با بردی حدود 80 تا 85 کیلومتر

وزن خالی
اف16: حدود 7387 کیلوگرم
میگ29: حدود 11000 کیلوگرم

ظرفیت سوخت
اف16: حدود 3105 کیلوگرم
میگ29: حدود 3450 کیلوگرم

بیشترین وزن قابل تیک آف
اف16: حدود 17000 کیلوگرم
میگ29: حدود 18500 کیلوگرم

وزن مناسب جهت عملیات رزمی
اف16: حدود 11467 کیلوگرم
میگ29: حدود 15240 کیلوگرم

بیشترین سقف پروازی
اف16: ؟
میگ29: حدود 65000 فوت

میزان اوج گیری
اف16: ؟
میگ29: حدود 330 متر در ثانیه

سقف پرواز خدمتی
اف16: حدود 55000 فوت
میگ29: حدود 59000 فوت

برد عملیاتی خطی (بدون بازگشت)
اف16: حدود 3900 کیلومتر (با قابلیت سوختگیری هوایی بیشتر هم می شود)
میگ29: حدود 2100 کیلومتر (قابلیت سوختگیری هوایی ندارد!)

سرعت
اف16: حدود 05/2 ماخ
میگ29: حدود 3/2 ماخ

حد تحمل فشار g
اف16: حدود 9+ در سرعتهای زیرصوت و ارتفاع پائین
میگ29: حدود 5/7+ در ارتفاع پائین و سرعت زیرصوت و 9+ در ارتفاع بالا

سیستم صندلی پران
اف16: نوع ACES-2 ساخت MD با قابلیت پرش حداکثر در ارتفاع 50000 فوت و سرعت 1 ماخ (وزن: ؟ کیلوگرم)
میگ29: نوع K-36D با قابلیت پرش حداکثر در ارتفاع 82000 فوت و سرعت 5/2 ماخ (وزن: 205 کیلوگرم)

تسلیحات
F-16A: تا 6 فروند موشک کوتاه برد حرارت یاب AIM-9M
F-16C: دو موشک AIM-9M و دو فرود موشک میان برد آمرام AIM-120

میگ29: هشت فروند موشک حرارت یاب کوتاه برد AA-8
یا ترکیبی از 6 فروند موشک AA-8 و AA-10 و AA-11 به همراه مخازن سوخت خارجی
(با مخازن سوخت خارجی امکان پرواز فراصوت برای میگ29 وجود ندارد!)

تیربار
اف16: یک دستگاه تیربار 20 میلی متریM-61A1 با 500 تیر فشنگ
میگ29: یک توپ 30 میلی متری GSh-30L با 150 تیر فشنگ

امتیازت ویژه
میگ29:
سایت هدف گیری (HMS) بر روی کلاه پروازی خلبان
سیستم جالب رهگیری حرارت موتور (IRST) با امکان مسافت یابی لیزری بسیار دقیق جهت تیربار هواپیما

اف16:
سیستم AN/AAQ-13 LANTIRN NAVIGATION POD (شبیه ساز عوارض زمین و . . . )

قیمت:
اف16: حدود 26 میلیون دلار
میگ29: ؟

نتیجه گیری:
اف16 در اصل یک جنگنده ی ویژه ی رزمهای هوایی نزدیک است که برای برتری یافتن بر حریف در سرعتهای زیرصوت و گذرصوت در ارتفاعهای پائین و بالا طراحی شده است. این جنگنده تا حدی به خاطر بیشترین وزن هنگام برخاستن بالای خود (این وزن در مدل F-16C بیشتر از MiG-29A است) از توانایی های هوا به زمین بالایی نیز برخوردار است.
ولی میگ29 که برای دست یابی به برتری هوایی طراحی شده است، از توانایی دفاع هوایی موثر کوتاه برد در برابر هواپیماهای نفوذی بسیار سریع و بلندپرواز دشمن نیز برخوردار می باشد ولی کارایی آن در حملات هوا به زمین در مدل A پیش بینی نشده است.
هردو هواپیما در در ماموریتهای اصلی خود برتر هستند، ولی هردو همچنان به برنامه های جدید بهسازی و ارتقاء (به ویژه میگ29) نیازمندند که این بهسازی شامل: افزایش مساحت بال در F-16C و همچنین افزودن بر وزن هنگام برخاستن، افزایش فاصله ی زمانی میان دو تعمیر اساسی (TBO) و عمر موتور میگ29 همراه با طراحی مجدد مخازن خارجی سوخت با قابلیت ایجاد پسای کم جهت امکان پرواز فراصوت و ایجاد توانایی سوختگیری هوایی و تغییراتی جهت تحمل فشار تا 9g بدون توجه به سرعت جنگنده ی میگ29 از آن جمله هستند.