تاریخ مکان خلبان سلاح هواپیمای دشمن
9 سپتامبر 1980 ---- ؟ ---- ؟ ---- ? ---- میگ 21-R
14 سپتامبر 1980 ---- سر پل ذهاب ---- ؟ ---- AIM-9P1 ---- میگ 21-R
14 سپتامبر 1980 ---- سر پل ذهاب ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 21 MF
22 سپتامبر 1980 ---- تهران ---- ؟ ---- ? ---- میگ 23 BN
22 سپتامبر 1980 ---- تهران ---- ؟ ---- ? ---- میگ 23 BN
22 سپتامبر 1980 ---- ب مشرف ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- سوخو 22
22 سپتامبر 1980 ---- ب مشرف ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- سوخو 22
22 سپتامبر 1980 ---- ب مشرف ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- سوخو 22
23 سپتامبر 1980 ---- پایگاه هوایی GAYYAREH ---- ؟ ---- توپ 20 mm ---- میگ 21-MF
23 سپتامبر 1980 ---- سنندج ---- ؟ ---- ? ---- سوخو 22
23 سپتامبر 1980 ---- KHABODAR- AHANG ---- ؟ ---- ? ---- میگ 21-MF
24 سپتامبر 1980 ---- اسلام اباد غرب ---- ؟ ---- ؟ ---- میگ 21-MF
24 سپتامبر 1980 ---- اسلام اباد غرب ---- ؟ ---- ؟ ---- میگ 21-MF
24 سپتامبر 1980 ---- اسلام اباد غرب ---- ؟ ---- ؟ ---- سوخو 20
24 سپتامبر 1980 ---- اسلام اباد غرب ---- ؟ ---- ؟ ---- میگ 21-MF
24 سپتامبر 1980 ---- اسلام اباد غرب ---- ؟ ---- ؟ ---- میگ 21-MF
24 سپتامبر 1980 ---- خارک ---- ؟ ---- ? ---- میگ 23-BN
24 سپتامبر 1980 ---- خارک ---- ؟ ---- ? ---- میگ 23-BN
24 سپتامبر 1980 ---- خارک ---- ؟ ---- ? ---- میگ 23-BN
25 سپتامبر 1980 ---- پایگاه هوایی AL-HURRIYA ---- ؟ ---- توپ 20 mm ---- هانتر F59
25 سپتامبر 1980 ---- بغداد ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 21-MF
25 سپتامبر 1980 ---- بغداد ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 21-MF
25 سپتامبر 1980 ---- بغداد ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 21-MF
28 سپتامبر 1980 ---- ؟ ---- ؟ ---- AIM-7E-2 ---- میگ 23 BN
29 سپتامبر 1980 ---- مسجد سلیمان ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 21-MF
29 سپتامبر 1980 ---- ابادان ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- سوخو 22
29 سپتامبر 1980 ---- ابادان ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- سوخو 22
29 سپتامبر 1980 ---- ابادان ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- سوخو 22
2 اکتبر 1980 ---- ؟ ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 23 MS
10 اکتبر 1980 ---- بغداد ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 21-MF
14 اکتبر 1980 ---- ؟ ---- ؟ ---- ? ---- میگ
17 اکتبر 1980 ---- بغداد ---- ؟ ---- توپ 20 mm ---- میگ 21-MF
17 اکتبر 1980 ---- بغداد ---- ؟ ---- توپ 20 mm ---- میگ 21-MF
23 اکتبر 1980 ---- ابادان ---- ؟ ---- ? ---- میگ 21-MF
6 نوامبر 1980 ---- تبریز ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 21-MF
؟ نوامبر 1980 ---- ؟ ---- سیاوش بیانی ---- AIM-9P-1 ---- میل 25
29 نوامبر 1980 ---- الامیه ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 23
19 دسامبر 1980 ---- ؟ ---- ؟ ---- ? ---- سوخو 20
19 دسامبر 1980 ---- ؟ ---- ؟ ---- ? ---- سوخو 20
؟ دسامبر 1980 ---- ؟ ---- افخمی ---- ? ---- میگ 21-MF
21 ژانویه 1981 ---- ؟ ---- هدا ---- AIM-9P-1 ---- میگ 23
24 ژانویه 1981 ---- ؟ ---- هدا ---- توپ 20 mm ---- میگ 23
25 اپریل 1981 ---- سر پل ذهاب ---- سرلک ---- توپ 20 mm ---- میگ 21-MF
26 اپریل 1981 ---- U-lbn-jarrah ---- مهلودچی ---- AIM-9P-1 ---- میگ 21-MF
26 اپریل 1981 ---- U-lbn-jarrah ---- عباسی ---- AIM-9P-1 ---- میگ 23-MS
15 می 1981 ---- وحدتی ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 21-MF
1 سپتامبر 1981 ---- شلمچه ---- ؟ ---- AIM-7E-2 ---- میگ 23-MS
22 سپتامبر 1981 ---- ؟ ---- مفیدی ---- AIM-9P-1 ---- میگ 21-MF
19 مارس 1982 ---- دزفول ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 21-MF
4 اپریل 1982 ---- بغداد ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 21-MF
22 اپریل 1982 ---- بغداد ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- انتونف-24- TV
28 اگوست 1982 ---- ناصریه ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- انتونف-24-TV
15 جولای 1982 ---- شلمچه ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 21-MF
15 سپتامبر 1982 ---- وحدتی ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 21-MF
؟ اکتبر 1982 ---- M-lbn-Aqil TO ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- سوخو 20
؟ اکتبر 1982 ---- M-lbn-Aqil TO ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 23-MS
16 نوامبر 1982 ---- Moharram TO ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 21-MF
20 نوامبر 1982 ---- Moharram TO ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 23
21 نوامبر 1982 ---- Moharram TO ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- سوخو 20 یا 22
13 مارس 1983 ---- ؟ ---- ؟ ---- AIM-7E-2 ---- سوخو 22-M-3K
4 می 1983 ---- ؟ ---- هدا ---- AIM-9P-1 ---- سوخو 22
16 ژوئن 1983 ---- ؟ ---- سیاوش بیانی ---- AIM-9P-1 ---- میل 25
2 اپریل 1984 ---- خارک ---- ادیبی ---- AIM-9P-1 ---- سوپر اتاندارد
29 اپریل 1984 ---- خارک ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 23
14 ژانویه 1985 ---- خارک ---- ؟ ---- ? ---- ؟
9 مارس 1985 ---- بغداد ---- ؟ ---- ? ---- ؟
11 مارس 1985 ---- بلدروز ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 23-MS
15 مارس 1985 ---- Tigris ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 23-BK
؟؟ مارس 1985 ---- فاو ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میراژ 5 SDE
19 اپریل 1985 ---- هویزه ---- هدا ---- ? ---- میگ 21 BIS
؟؟ ؟؟ 1985 ---- ؟ ---- ؟ ---- مانور ---- میگ 23 MF
10 فوریه 1986 ---- فاو ---- ؟ ---- موشک هوا به هوا ---- میراژ F1EQ
14 فوریه 1986 ---- الامیه ---- ؟ ---- AIM-7? ---- ا SA321GV
15 اگوست 1986 ---- خارک ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- سوخو 22
15 اگوست 1986 ---- خارک ---- ؟ ---- توپ 20 mm ---- سوخو 22
15 نوامبر 1986 ---- ؟ ---- هدا ---- AIM-9P-1 ---- میگ 23
17 نوامبر 1987 ---- دزفول ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- سوخو 22-M-3K
22 نوامبر 1987 ---- دزفول ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- میگ 23 BN
25 نوامبر 1987 ---- دزفول ---- ؟ ---- AIM-9P-1 ---- سوخو 22 M-3K
6 مارس 1988 ---- ؟ ---- هدا ---- AIM-9P-1 ---- میراژ F1EQ
19 مارس 1988 ---- ؟ ---- ؟ ---- AIM-7E-2 ---- توپولوف 22 M
8 می 1988 ---- ؟ ---- ؟ ---- توپ 20 mm ---- سوخو 22-M-4K
14 ژوئن 1988 ---- شلمچه ---- سالاری ---- AIM-9P-1 ---- میگ 23 MS
25 جولای 1988 ---- ؟ ---- ؟ ---- توپ 20 mm ---- بل 41 2ST