با گسترش ناوگان جنگندهء نیروی هوایی شاهنشاهی نیروی هوایی تصمیم به تجهیز ناوگانش با سوخترسانی
 که هم این نیاز را برآورده کند و هم نیاز باربری و ترابری نیروها از این لحاظ از میان انواع 707 های سوخترسان
Boeing 707-3J9C که خود مشتق شده از Boeing 707-320C بود را گرفت این پرنده ها مجهز به دو لولهء شلنگی
 در دو طرف بال و یک بوم تلسکوپی در انتهای بدنه بود این هواپیما دو منزوره بوده و قابل تبدیل به انواع باربر/نفربر-مسافربر(یا هر دو)میباشد.
سرعت این هواپیما 9/0ماخ ظرفیت سوخت آن در شرایط تانکر بودن 28555 گالن آمریکایی و ظرفیت حمل بار آن 103600 پوند میباشد.
سفارش ایران 14 فروند از این پرنده بودکه همگی تا سال 1357 تحویل نیروی هوایی ایران شدند.
نخستین سوختگیری درحین پرواز در نیروی هوایی به کمک یک فروند F-4E با این هواپیما در تاریخدهم فروردین 1353
صورت گرفت.

شماره سریال این پرنده ها عبارت است از
241-5 بعدا به 8301-5 تغییر یافت        دارای رجیستر EP-SHG
242-5 =8302-5                                        
243-5 =8303-5 = EP-NHW , EP-NHB  
244-5 =8304-5
245-5=8305-5= EP-NHW
246-5=8306-5= EP-NHL,EP-SHP
247-5=8307-5= EP-NHA,EP-SHF
248-5=8308-5=احتمالاEP-SHK
249-5=8309-5=EP-SHG,EP-SHV
250-5=8310-5=EP-SHU
           8311-5=EP-SHJ
           8312-5=EP-SHE
           8313-5
           8314-5=EP-NHA
 


از این پرنده ها EP-SHK احتمالا 8308-5
                      EP-SHV   همان 8309-5
                      EP-SHU  همان  8310-5
در خدمت شرکت هواپیمایی ساها قرار دارد
و فقط دو فروند از این پرنده ها یعنی 8301-5 و 8304-5 بر رویشان تجهیزات سوخترسانی نصب است.
و 8312-5 یعنی EP-SHE ساها دچار سانحه گردید و از خدمت خارج شد.

تصاویر
8301-5
واشینگتون سپتامبر 1976

کلن 16 ژوئن 1977

تهران مهرآباد 9سپتامبر 2005

تهران مهرآباد 9دسامبر 2005

سوخترسانی به F-111 USAF

سوخترسانی به دوفروند F-14A نیروی هوایی


8302-5

مادرید اسپانیا 30 سپتامبر 1975

8303-58304-5


8308-5

لس آنجلس

مادرید اسپانیا 20ژوئن 1976


8309-5هیثرو انگلستان 11سپتامبر 1976

8311-5
8312-5

زوریخ 19788313-5