دانلود کتاب سرقت بزرگ در آسمان

 

این کتاب به شرح پناهنده شدن خلبانان نظامی ایران و دیگر کشورها به همراه هواپیمای خود به کشورهای دشمن می پردازد.