تا به حال درمورد رادار های پیش اخطار شنیده اید؟ اگر علاقه مختصری به سیستم  های دفاعی داشته باشید حتما نام رادار پیش اخطار به گوشتان خورده است......

به زبان ساده میتوان رادار پیش اخطار را چشم یک سامانه دفاعی دانست...

بدون رادار پیش اخطار توانایی رهگیری و تعقیب اهداف صفر است
حال در این مقاله میپردازیم به 5 نوع رایج و کارامد رادار های پیش اخطار ساخت شوروی سابق


پی-12 &  پی-18 &  پی-15 &  پی-40 &  پی-14

تصویر
رادار های پیش اخطار چه کار میکنند؟

این رادار ها میتوانند هدف را در برد های مختلف نسبت به نوع وجودی خود رادار هدف را تشخیص دهد
حال ما میخواهیم با اولین نوع از رادار های پیش اخطار اشنا شویم

رادار پیش اخطار پی-12 (اسپون رست مدل-A)

میتوان این مدل رادار پیش اخطار رو اولین نسل از این نوع رادار ها دانست!

معمولا این رادار به سامانه دفاعی سام-2 اف ...تقریبا اولین نمونه موفق سام-2 متصل میشود

نهایت برد این سیستم 150 کیلومتر است


تصویر
تصویر

________________________________________________________________________________________

رادار پیش اخطار پی-18 (اسپون رست مدل-D)

این رادار مدرنیزه شده همان پی-12 هست... اما چند مکانیزم بهتر!

این سیتم میتواند هدینگ هدف, در اصطلاح پدافندی (azimuth) هدف را به صورت اتوماتیک بر روی رادار کنترل اتش سورت کند

و همچنین برد این سامانه از 150 کیلومتر به 180 کیلومتر ارتقا یافته

تصویر
تصویر


________________________________________________________________________________________

رادار پیش اخطار پی-15 (فلت فیس)

این رادار مخصوص سامانه دفاعی سام-3 ساخته شد و قدرت تشخیص اهداف رو در 150 کیلومتری با سطح مقطع پروازی 20 متر رو دارا هست و با قدرت تمام اهداف سطح پرواز رو میتونه شناسایی بکنه!

تصویر
تصویر

________________________________________________________________________________________

رادار پی-40

این رادار پیش اخطار یکی از شاهکار های سیستم های پیش اخطار در زمان خود و حتی در همین زمان است
سیستمی که میتواند اهداف رو از 150 کیلومتری به صورت خودکار انتخاب و تعقیب کند!
در این سیستم یک جوی استیک طراح شده که با آن میتوان هدف مورد نظر را با یک نشانگر انتخاب کرد
.

و اطلاعات کامل از جمله هدینگ و ارتفاع و همچنین فاصله هدف را به رادار کنترل آتش سورت کرد
و برروی  سامانه هایی همچون سام-4 و سام -6 نصب میشود
تصویر
تصویر
تصویر

________________________________________________________________________________________

رادار بلند پرد پیش اخطار  پی-14 (تال کینگ)

این رادار معمولا برای سام-5 یا همان اس-200 معروف خودمان استفاده میشود!
این رادار یکی از قوی ترین سیستم های پیش اخطار است که ساخته شده با برد 600 کیلومتر
این رادار میتواند اهداف بزرگ جثه ....

مثل: آواکس ها و تانکر هارا از فاصله 500 کیلومتری و جنگنده های کوچک جثه را در فاصله 300 کیلومتری تشخیص دهد

تصویر
تصویر


تصویر