دانلود کتاب میراژدر جنگ تحمیلی

 

بررسی عملیات های میراژاف-1 نیروی هوایی عراق در حمله به نقاط دوردست ایران از جمله نیروگاه برق نکا و جزیره لارک