تاسیس:1941
تعداد پرسنل فعال:73.764 نفر
تعداد هواپیماها:773 عدد ( این مجموعه شامل بالگردها ،هواپیما های، رزمی و غیر رزمی میشود)
ثوابق جنگ:شرکت در جنگ جهانی دوم

هواپیما هایی پروازی این نیرو(احتمالا منظور قابل پرواز):
هواپیما و بالگرد های هجومی(برای حمله): AMX, Super Tucano, AT-26 Xavante, Mi-35M
بمب افکن:AMX
هواپیما جنگ الکترونیک:Embraer R-99
جنگنده:Northrop F-5E/F Tiger II
هواپیما رهگیر:Dassault Mirage 2000
هواپیماهای گشت:Lockheed P-3 Orion, Bandeirulha C-95
هواپیماهای شناسایی: Super Tucano, R-35
هواپیماهای تمرینی:Tucano, AT-26 Xavante
هواپیما های حمل و نقل کننده: C-130, C-295, Super Puma, 707, UH-1H, EMB-190, UH-60L

====
معرفی نوع ،وتعداد جنگنده ها
جنگنده "AMX International AMX"
سازندگاه:ایتالیا،برزیل
مدل ها:
A-1: به تعداد 80 عدد
A-1B:تعداد 10 عدد

جنگنده "Dassault Mirage 2000"
سازنده:فرانسه
مدل ها:
F-2000C:تعداد 10 عدد
F-2000B:تعداد 2 عدد

جنگنده "Northrop F-5E/F Tiger II"
سازنده:امریکا
مدل ها:
F-5E/F تعداد 10 عدد
F-5EM/F-FM تعداد 47 عدد


معرفی بالگرد هجومی
بالگرد "MI 35M"
سازنده:روسیه
مدل:"AH-2 Sabre"
تعداد:12 عدد