SPG 9 مشخصات توپ 73 میلیمتری  اس پی جی 9  (SPG 9) توپ 73 میلیمتری اس پی جی 9 جنگ افزاریست ساخت شوروی سابق و برخی کشورهای بلوک شرق از جمله بلغارستان و رومانی  و پس از آنها جمهوری اسلامی ایران .این جنگ افزار بدون خان و ته پر و بدون عقب نشینی است (دلیل بدون عقب نشینی بودن این سلاح اینست که هنگام سوختن باروت ، مقداری از گاز ناشی از سوختن ، صرف جلو راندن مرمی میشود و مقداری نیز از سوراخهای کولاس واقع در عقب سلاح به بیرون هدایت میشود که این دو نیرو همدیگر را خنثی کرده و باعث میشوند تا سلاح ثابت بماند). از ویژگیهای این جنگ افزار ، توانائی اجرای آتش بصورت تیر منحنی (با استفاده از زاویه یاب) وهمچنین تیر مستقیم (توسط دوربین و دستگاه نشانه روی مکانیکی)میباشد. کولاس این سلاح چرخشی بوده و بوسیله دست ، باز و بسته میشود،و توسط نفرات قابل حمل است. سازمان توپ 73 میلیمتری  اس پی جی 9  (SPG 9) این جنگ افزار با اینکه جزء سلاحهای ضد زره بوده، در گردانهای ضد زره و همچنین نیروهای ویژه چترباز و هوابرد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بکار گرفته میشود.که در هر دسته تعداد 3 قبضه از این جنگ افزار مورد استفاده قرار میگیرد و تعداد خدمه آن نیز چهار نفر است که عبارتند از : 1 – فرمانده توپ : وظیفه وی فرماندهی قبضه و نظارت بر امر تدارکات مهمات و انتخاب موضع و هدف است. 2 – تیرانداز : وظیفه او هدفگیری ، تصحیح تیر و تیراندازی است. 3 – گلوله گذار : گلوله ها را آماده کرده و گلوله گذاری میکند و در موقع تیراندازی پشت قبضه را تأمین می نماید تا خطری متوجه کسی نباشد. 4 – مهمات بیار : وظیفه وی آوردن مهمات از سنگر مهمات به سنگر قبضه است. مأموریت توپ 73 میلیمتری  اس پی جی 9  (SPG 9) 1 – مقابله و اجرای آتش بر علیه ادوات زرهی دشمن (تانک ، نفربر و...) 2 – اجرای آتش بر علیه نفرات پیاده دشمن با استفاده از گلوله های ضد نفر 3 – اجرای آتش و انهدام سنگرهای بتونی توسط گلوله های ضد تانک مختصات توپ 73 میلیمتری  اس پی جی 9  (SPG 9) کالیبر : 73 میلیمتر حداکثر برد : 1300 متر برد مؤثر مستقیم : 800 متر سرعت اولیه موشک : 435 متر در ثانیه سرعت ثانویه موشک : 700 متر در ثانیه میزان نفوذ در زره فولادی : 30 سانتیمتر نواخت تیر : 3 گلوله در دقیقه میدان تیر در سمت : 15 درجه براست و 10 درجه به چپ حرکت در برد :  - 3 درجه تا + 7 درجه حداکثر اوج گلوله (ارتفاع) در برد 800 متر : 2 متر وزن توپ با چهار پایه : 62 کیلوگرم وزن توپ بدون چهار پایه : 5/47 کیلوگرم وزن چهارپایه : 5/14 کیلوگرم وزن دوربین : 930 گرم (باجعبه 15/3 کیلوگرم) وزن گلوله با خرج : 400/4 کیلوگرم وزن گلوله بدون خرج : 600/2 کیلوگرم وزن خرج : 800/1 کیلوگرم وزن کوله پشتی با سه عدد موشک : 40/16 کیلوگرم طول توپ : 291 سانتیمتر طول موشک با خرج : 5/111 سانتیمتر طول موشک بدون خرج : 5/77 سانتیمتر حداکثر عرض توپ میان دو پایه عقب : 99 سانتیمتر حداکثر ارتفاع توپ در حالت حاضر به جنگ : 80 سانتیمتر ارتفاع خط آتش توپ از سطح زمین : 39 تا 70 سانتیمتر منطقه خطر آتش عقبه : 30 متر منطقه احتیاط آتش عقبه : 20 متر