میگ-31 جنگنده قابل روسی است که گفته می‌شد سپاه قصد خرید این جنگنده را داشت ولی در میان مذاکرات ایران و روسیه این جنگنده مانند اس-300 (سامانه پدافندی) به ایران فروخته نشد. البته لازم به ذکر است که میگ-31 با دارا بودن رادار قدرتمند زاسلون (Zaslon) و همچنین موشک‌های دوربرد روسی، قادر به کشف و رهگیری جنگنده‌های پنهانکار  نیز هست.  به هر حال با وجود اینکه نیروی هوایی ایران بعد از اف-14 (تامکت) های ایرانی به یک جنگنده پشتیبان هوایی نیاز دارد، تا جای خالی تامکت‌ها و موشک‌های فونیکس را پر کند، خرید چنین جنگنده‌هایی ضروری است. ولی چیزی که باعث می‌شود که فکر کنیم چنین جنگنده‌ای به طور پنهانی به ایران منتقل شده است این است که گفته می‌شود یک خلبان اماراتی هنگامی که در خلیج فارس پرواز می کرده است، چنین جنگنده ای را در مقابل خودش دیده است. با اینکه این خلبان نتوانسته جنگنده را که با سرعت زیاد عبور می‌کرده تشخیص دهد ، ولی او اظهار می کند که مطمئن است یک میگ-31 را دیده است! از طرفی رادارهای آمریکایی که در عراق مستقر بودند، هنگامی که ایران را رصد می کردند، متوجه چند پرنده با سرعت و ارتفاع بالا شده‌اند که بر فراز ایران پرواز می‌کرده‌اند. آمریکائی‌ها می‌گویند، تنها جنگنده‌ای مثل میگ-31 قادر است با چنین سرعت و ارتفاعی به پرواز در آید! البته با این اوصاف نمی‌توانیم بگوییم که ایران دارای این جنگنده قدرتمند است، زیرا اینها دلایل محکمی بر وجود چنین جنگنده‌ای در ایران نیستند، خلبان اماراتی ممکن است اشتباه دیده باشد و همچنین نیروی‌های آمریکایی نیز مرتکب اشتباهاتی شده باشند و اینها فقط حدس هستند. شما چه فکر می کنید؟ آیا ایران جنگنده‌ی میگ-31 دارد؟