هواپیماهای ایلیوشین سپاه به منظور کمک رسانی بهتر در مواقع ضروری به منابع 40 تنی حمل آب مجهز شدند.به گزارش خبرگزاری آریا ، در جریان آتشسوزی جنگل گلستان در سال جاری، دو فروند از بالگردهای این نیرو بیش از یکماه در کنار سایر نیروهای امدادی، اقدام به مهار آتش جنگل کرد اما کمبود تجهیزات، مانع اطفاء سریع آتش بود. به همین منظور برای رفع این کاستی، بهرهبرداری از هواپیماهای پهن پیکر ترابری به عنوان تانکر اطفای حریق در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان و متخصصان نیروی هوافضای سپاه موفق شدند در ظرف حدود 2 ماه نسبت به طراحی، ساخت و نصب تجهیزات مهار آتش بر روی هواپیمای ایلوشین 76 اقدام کنند. بنا بر این گزارش، این توانمندی امکان این را می دهد تا با نصب تجهیزات، ظرف 2 ساعت هواپیمای باری به تانکر تبدیل شده و با حمل 40 تن آب نسبت به مهار آتشسوزیهای وسیع اقدام کنند. این حجم زیاد آب ظرف چند ثانیه تخیه شده و برای مهار آتش در مناطق جنگلی که معمولا صعبالعبور و راه دسترسی ندارند بسیار مفید و مثمرثمر خواهد بود. با همکاری و مساعدت اخیر دولت توافق گردیده تا تعداد بیشتری از هواپیماهای پهن پیکر ترابری سپاه به امکانات مذکور مجهز شوند تا در مواقع بحران، آمادگی مقابله با حوادث افزایش یابد. همچنین بخش دیگری از اعتبارات تخصیص یافته توسط دولت جمهوری اسلامی ایران جهت تجهیز هواپیماها و بالگردهای سپاه، به منظور کمک و پشتیبانی از حوادث غیر مترقبه مانند سیل و زلزله بوده که در مجموع توانمندیهای نیروی هوافضای سپاه را بیش از گذشته ارتقاء خواهد داد.