جنگنده F-5 ورود به خدمت 1343


1350 مربوط به پایگاه ششم شکاری به خلبانی سروان حسن سلخی ( اجکت کردند)

1350 مربوط به گروه اکروجت طلائی در حین تمرین به خلبانی اسماعیل غیور ( شهید شدند )

1353 مربوط به گروه اکروجت طلائی در حین تمرین به خلبانی کاپیتان جلال پیامی ( شهید شدند )

19 مرداد 53 سقوط در جنوب ایران به خلبانی کاپیتان طوسی ( اجکت کردند )

8 تیر 54 به خلبانی کاپیتان گرانپایه ( اجکت کردند )

26 خرداد 55 به خلبانی کاپیتان امیریان ( اجکت کردند )

18 فروردین 57 مربوط به گردان 42 شکاری دزفول به خلبانی کاپیتان یزدان ( اجکت کردند)
* ایشان صمیمی ترین دوست سرلشگر شهید اقبالی بودند

25 فروردین 57 به خلبانی فتحی ( اجکت کردند)

10 آذر 57 خلبان اجکت کرد

1359 محل سقوط کرخه به خلبانی غلام غلامرضایی ( شهید شدند )

9 اردیبهشت 59 سقوط در جنوب ایران به خلبانی حسین عبدالشاهی (شهید شدند )

27 شهریور 59 مربوط به پایگاه دزفول به خلبانی محمد زارع در فکه ( شهید شدند )

27 شهریور 59 مربوط به پایگاه دزفول به خلبانی حسین لشگری
* ایشان اولین خلبانی بودند که اسیر شدند و در اردیبشهت 67 آزاد شدند

1 مهر59 مربوط به پایگاه دزفول به خلبانی غلامحسین عروجی در عراق (شهید شدند)

2 مهر 59 مربوط به پایگاه دزفول به خلبانی سرگرد بیژن هارونی ( شهید شدند )
* ایشان در راه بازگشت از یک عملیات موفق برون مرزی در آسمان دزفول مورد هدف پدافند خودی قرار گرفتند و بعد از اجکت بدلیل ارتفاع کم هواپیما با زمین برخورد کردند و شهید شدند

3 مهر59 به خلبانی کاپیتان کاظم ظریف خادم ( شهید شدند )
* در این تاریخ دو فروند f5 به خلبانی کاپیتان ظریف خادم و کاپیتان دل انوارسمت عراق پرواز کرد در استان خانقین عراق f5 کاپیتان ظریف خادم رو یک میگ عراقی دنبال می کنه که طبق گفته وینگ من پرواز کاپیتان دل انوار f5 ظریف خادم درحالی که یکی از میگها با مسلسل به سمت او شلیک می کرد در حال تعقیب و گریز با کوه برخورد می کنه .

3 مهر 59 به خلبانی سرلشگر اسدا... بربری ( شهید شدند )
* بعد از برخورد موشک سام 6 به هواپیمای ایشان هواپیما آسیب دید و سیستم اجکت هواپیما از کار افتاد و متاسفانه ایشان در حالی که در کاکپیت بودند با زمین برخورد کردند

6 مهر 59 مربوط به پایگاه چهارم به خلبانی سرلشگرحسین مقیمی در عراق ( شهید شدند )
* ایشان در ام الخوش مورد اصابت موشک قرار گرفته و شهید می شوند

8 مهر 59 به خلبانی سرلشگر امیراسدی ( شهید شدند )
* ایشان بعد از مورد هدف قرار گرفتند به گفته وینگ من پرواز اجکت کردند و قاعدتا باید اسیر شده و با اسراء آزاد می شدند ولی هنوز از ایشان خبری در دست نیست

12 مهر 59 مربوط به پایگاه چهارم به خلبانی سرلشگرشهاب الدین طباطبایی سلطانی ( شهید شدند )
* ایشان در سوسنگرد مورد هدف پدافند قرار گرفتند و شهید شدند

13 مهر 59 به خلبانی کاپیتان جودکی ( شهید شدند )

13 مهر 59 به خلبانی کاپیتان چنگیز سپهر ( شهید شدند )
* این عزیز از پایگاه چهارم شکاری به پرواز در می آید و در العماره مورد هدف قرار می گیرد

15 مهر به خلبانی کاپیتان غلامرضا رنجبران در عراق بوسیله موشک سام ( شهید شدند )

19 مهر 59 موبوط به پایگاه چهارم به خلبانی سرلشگر مصطفی مرتضایی فریزهندی ( شهید شدند )
* ایشان در بستان مورد هدف پدافند قرار گرفتند و شهید شدند

19 مهر 59 مربوط به گردان 11 پایگاه چهارم به خلبانی کاپیتان محمد وکیلی ظهیر در عراق ( شهید شدند )

23 مهر 59 بوسیله موشک سام در عراق به خلبانی .... ( شهید شدند )

1 آبان 59 مربوط به گردان 21 پایگاه دوم به خلبانی سرلشگر اقبالی در عراق بوسیله موشک سام (شهید شدند)
* ایشان یکی از بهترین خلبانان F-5 بود اخلاق ایشان درپایگاه دوم زبانزد بود شهادت ایشان ضربه بدی به نیروی هوایی ایران بود

17 آبان 59 مربوط به گردان 43 شکاری به خلبانی سرلشگر صدری نوشاد بوسیله موشک سام ( شهید شدند )

22 آبان 59 مربوط به گردان 21 پایگاه دوم به خلبانی سرلشگر ذبیحی بوسیله توپ 57 میلی متر در موسل ( شهید شدند )
* در این پرواز ایشان وینگ من سرلشگر شهید اردستانی بودند که به گفته شهید اردستانی بعد از هدف قرار گرفتن هواپیما بلافاصله آتش گرفت و متاسفانه ایشان فرصت اجکت کردن را نیز نداشتند

3 آذر 59 به خلبانی کاپیتان محمد کام بخش ضیائی در عراق بوسیله موشک ( شهید شدند )

6 آذر 59 مربوط به پایگاه چهارم به خلبانی کاپیتان یونس خوش بین ( شهید شدند )
* ایشان بعد از انهدام اهداف خود در غرب رودخانه کرخه مورد هدف موشک سام قرار گرفتند

27 اسفند 59 به خلبانی محمد حسین دارابی در عراق ( شهید شدند )

جنگنده F-5 ورود به خدمت 1343 :

21 تیر 61 به خلبانی رحیم ذوقی مقدم در عراق ( شهید شدند )

7 بهمن 61 به خلبانی نادرنیا در عراق ( شهید شدند )

22 آبان 62 در آسمان اهواز بوسله MIG21 به خلبانی ابراهیم بازرگان ( شهید شدند )
* ایشان بعنوان اسکارمبل از پایگاه چهارم به پرواز درآمدند و با دو میگ 21 درگیر شدند در حالی که در تعقیب یکی از میگها بودند هدف موشک R-13 میگ دیگر قرار گرفتند و متاسفانه فرصت اجکت کردن پیدا نکردند

30فروردین 63 به خلبانی پولاد داوودی در نزدیکی قم ( شهید شدند )
* ایشان یکی از بهترین خلبانان RF5 پایگاه چهارم بودند عکسهای فوق العاده ایشان بارها به کمک نیروهای نظامی ایران بود ایشان یکبار هم بعد از عکس برداری از یکی از پایگاههای هوایی عراق دو فروند میگ 23 به تعقیب ایشان پرداختند و در نهایت در نوار مرزی یکی از میگها با مسلسل ایشان را مورد هدف قراردادند که هواپیما آسیب دید و سیستم ترمز هواپیما دچار مشکل شد یکی از میگها همچنان به تعقیب ادامه داد تا با پدافند دزفول مجبور به فرار شد ایشان درنهایت مجبور شد با سرعتی بیشتر از 500 کیلومتر روی باند پایگاه چهارم فرود آید که بوسیله Barriers ( نواری که برای نگه داشتن هواپیما بر روی باند پهن می کنند ) هواپیما متوقف شد سرانجام ایشان در 100 کیلومتری تهران بر روی دریاچه قم مورد هدف پدافند خودی قرار گرفت و در دریاچه قم سقوط کردند

24 بهمن 64 به خلبانی کاپیتان قاسم ورزدار در عراق
* ایشان بعد از اصابت موشک اقدام به اجکت کردند و اسیر شدند و در سال 1369 به میهن برگشتند

12 بهمن 65 به خلبانی سرلشگر منصور محمدی آزاد ( شهید شدند )

13 تیر 66 به خلبانی سرلشگر عباس بابایی و سرلشگر محمد نادری ( سرلشگر بابایی شهید شدند )
* ایشان در حالی که با یک فروند F5 آموزشی برای شناسایی رفته بودند در عراق از ناحیه گردن وسینه مورد اصابت توپ 23 میلی متر قرار گرفتند و بلافاصله شهید شدند هواپیما توسط سرلشگر نادری به زمین نشست

19 اردیبهشت 86 ساعت 30/10 به خلبانی سروان علوی ( خلبان شهید شد )
* این هواپیما مربوط به پایگاه چهارم شکاری بود و در روستای گلخانه در جنوب خوزستان به علت نقص فنی سقوط کرد


تاریخ دقیق آمار زیر مشخص نیست ولی تمامی موارد اتفاق افتاده است و همگی در زمان جنگ می باشد

در جنوب کرخه به خلبانی حسن باستانی ( شهید شدند )

در سد دوکان به خلبانی ابولحسن ابولحسنی ( شهید شدند )

در عملیات فاو بوسیله پدافند عراق به خلبانی ابولفضل اسدزاده ( شهید شدند)

در عراق به خلبانی محمد بالا زاده (شهید شدند )

در رواندوز به خلیانی عباس فضیلت ( شهید شدند )

در کرخه به خلبانی غلامحسین خوش نیت ( شهید شدند )

در کرخه به خلبانی محمد علی فرزین ( شهید شدند )
* ایشان به اشتباه مورد هدف پدافند خودی قرار گرفتند و اجکت موفقی هم داشتند ولی متاسفانه به دست مرز نشینان شهید شدند

در دزفول به خلبانی شهاب سلطانی ( شهید شدند )

در اهواز به خلبانی ابراهیم توکلی ( شهید شدند )

در عراق به خلبانی محمود یزدان پناه ( شهید شدند )

در عراق به خلبانی محمد علوی ( شهید شدند )
 

جنگنده بمب افکن F-4 فانتوم (ورود به خدمت 1347 )فانتومها بدین شکل در پایگاههای شکاری تقسیم بندی شدند

پایگاه یکم شکاری : اسکادرانهای 11 و 12
پایگاه سوم شکاری : اسکادرانهای 31 و 32 و 33 و اسکادرانهای 306 و 308 rf-4
پایگاه ششم شکاری : اسکادرانهای 61 و 62
پایگاه هفتم شکاری : اسکادرانهای 71 و72
پایگاه نهم شکاری : اسکادرانهای 91 و 92
پایگاه دهم شکاری : اسکادران 101
* لازم به ذکر است سریال RF-4E همیشه در حال تغییر و مکان آنها نیز به همین شکل است3 مهر 48 فانتوم D به شماره سریال 603-3 به خلبانی نیک فرجام و کمک چینی ساز ( هردواجکت کردند)
* سقوط به دلیل از دست دادن هیدرولیک

6 مهر 48 فانتوم D به شماره سریال 773-3 خلبان و کمک اجکت کردند
* سقوط به دلیل از دست دادن سکان پروازی

14 آبان 49 فانتوم D به خلبانی مسعود امیری دربان ( اجکت کردند )

20 بهمن 49 فانتوم D متعلق به پایگاه هفتم به خلبانی ... و کمک شهید محمد ضرابی
* جهت انجام ماموریت به بندرعباس اعزام شده بود در راه بازگشت بدلیل از کار افتادن سیستم ناوبری راه خود را گم می کند و در کبوتر آهنگ در نزدیکی پایگاه سوم بدلیل پرواز در ارتفاع کم به دلایل نامعلوم سقوط می کند خلبان اجکت میکند ولی کمک متاسفانه فرصت اجکت نمی یابد

10 بهمن 50 فانتوم D به شماره سریال 619-3 به خلبانی حسین نافه ای و کمک هادی محمدی ( هر دو شهید شدند )
* این دو عزیز از پایگاه هفتم به پرواز درمی آیند و در جنوب شیراز به دلایل نامعلومی با کوه برخورد می کنند و متاسفانه هر دو شهید شدند .

20 بهمن 50 فانتوم D به شماره سریال 605-3 این هواپیما از روی رادار مهو می شود و هیچ نشانی از آن پیدا نمی شود

23 خرداد 51 فانتومE متعلق به پایگاه هفتم به خلبانی فرهنگ و کمک صلح گو ( اجکت کردند )

12 تیر 51 فانتوم E نام خلبان و کمک معلوم نیست ولی هر دو اجکت کردند

7 آذر 52 فانتوم RF به خلبانی سرگرد شکوه نیا و کمک سرهنگ جان ساندرز ( اجکت کردند )
* این فانتوم از سوی امریکا به ایران تحویل داده شده بود که یکسری پروازهای شناسایی بر روی شوروی انجام دهد که در یکی از پرواز ها توسط یک میگ 21 به خلبانی گنادی نیلسف رهگیری و ساقط می شود هر دو خلبان 16 روز اسیر بودند و بعد از آن آزاد شدند

23 اردیبهشت 53 سقوط فانتوم در کشور عمان ساقط شده توسط پدافند

12 خرداد 53 سقوط فانتوم D به خلبانی کاپیتان صابونچی در کشور عمان ساقط شده توسط پدافند
* دو مورد بالا مربوط به دخالت کشور ایران برای سرکوب شورشیان در کشور عمان بوده است و هر دو هواپیما توسط شورشیان ساقط شده است کاپیتان صابونچی نیز بعد از 27 روز آزاد می شود

3 تیر 53 فانتوم D به سریال 698-3 متعلق به اسکادران 71 پایگاه هفتم به خلبانی سرگرد افشار و کمک کاپیتان سیدرضا

26 شهریور 53 فانتوم E به سریال 754-3 نام خلبان و کمک مشخص نیست

1 تیر 54 فانتوم E به سریال 798-3 نام خلبان و کمک مشخص نیست
* بر اثر برخورد خلبان و کمک هر دو اجکت کردند

سال 1355 فانتوم D به خلبانی کیوان نورحقی و کمک سرتیپ خلبان شهید جواد فکوری
* خلبان نورحقی بعنوان دانشجو خلبانی به همراه شهید فکوری از پایگاه سوم شکاری بلند می شوند و بدلیل از دست دادن هیدورلیک هواپیما هر دو مجبور به اجکت می شوند و زنده می مانند

سال 1355 فانتوم E نام خلبان و کمک مشخص نیست

2 تیر 55 فانتوم E به سریال 777-3 مربوط به اسکادران 31 پایگاه سوم به خلبانی افشین شعاع آذر و کمک مسعود محمدی ( هر دو اجکت کردند )

27 شهریور 55 فانتوم متعلق به پایگاه سوم ( هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست )

28 شهریور 55 فانتوم متعلق به پایگاه سوم به خلبانی پرویز جعفری ( اجکت کردند )
* بلافاصله کلیه پروازهای پایگاه سوم معلق و به بررسی این دو هواپیما پرداختند و مشخص شد در هر دو مورد بدلیل تعویض نشدن یکی از قطعات و به پایان رسیدن ساعت پروازی اون قطعه هواپیماها سقوط کرده اند

11 آبان 55 فانتوم RF مربوط به پایگاه ششم به خلبانی سرگرد داریوش جلالی و کمک یعقوب آصفی
* این هواپیما برای شناسایی به جنوب یمن رفته بود که مورد هدف قرار می گیرد هر دو خلبان اجکت می کنند و اسیر می شوند سرگرد جلالی بعد از 27 روز آزاد می شود ولی یعقوب آصفی گفته می شود که زیر شکنجه شهید شده است در سال 59 نیز سرگرد جلالی به دلیل شرکت در کودتای نوژه اعدام می شود

12 آذر 55 فانتوم D به خلبانی علی اشرفیان و کمک ....
* این هواپیما نیز در جنوب یمن با موشک مورد هدف قرار می گیرد خلبان علی اشرفیان اجکت کرده و اسیر می شود و بعد از 3 روز آزاد می شود ولی متاسفانه کمک فرصت اجکت پیدا نمی کند

11 خرداد 56 فانتوم RF خلبان و کمک هر دو اجکت می کنند

26 خرداد 56 فانتوم D به سریال 668-3 ( هیچ اطلاعی در دسترس نیست )

8 تیر 56 فانتوم E به سریال 766-3 ( هیچ اطلاعی در دسترس نیست )

21 تیر 56 فانتوم E به سریال 751-3 به خلبانی شوقی و کمک سرتیپ محمد حسین مهرمند
* این هواپیما متعلق به پایگاه سوم شکاری بود و خلبان شوقی که در آن زمان دانشجوی خلبانی بود و کمک فرمانده آن زمان پایگاه سوم شکاری سرتیپ محمد حسین مهرمند بود هواپیما سیستم هیدرولیک خود را از دست می دهد و هر دو خلبان اجکت کردند هر دو خلبان آسیب دیدند و به بیمارستان منتقل شدند و بعد از درمان روز بعد مرخص شدند

23 تیر 56 فانتوم RF به سریال 434-2 متعلق به پایگاه یکم شکاری
* این هواپیما که برای عکسبرداری از موقعیت شورشیان یمن رفته بود در جنوب یمن توسط موشک دوش پرتاب شورشیان در کوهستانهای جنوب یمن سقوط کرد هیچ اطلاعی از خلبان و کمک نیز در دسترس نیست

28 تیر 56 فانتوم E متعلق به پایگاه ششم ( هیچ اطلاعای در دسترس نیست )

17 آبان 56 فانتوم E به سریال 764-3 به خلبانی سرلشگر شهید علی رضا یاسینی و کمک لبیبی
* خدمه این هواپیما به دلیل از کار افتادن رادار در ارتفاع 2400 متری مجبور به اجکت شدند

12 بهمن 56 فانتوم E متعلق به اسکادران 31 پایگاه سوم به خلبانی افسر رادار کاپیتان رضوانی و کمک فرسیاب ( هر دو اجکت کردند )

8 فروردین 57 فانتوم E متعلق به پایگاه سوم به خلبانی کاپیتان رضوانی و کمک صداقت
* هر دو اجکت کردند ولی کمک خلبان صداقت به سختی آسیب دید رضوانی از بهترین خلبان رهگیر بود هر دوی این عزیزان چند سال بعد در پروازی مشابه در عراق مورد اصابت موشک قرار گرفتند و متاسفانه فرصت اجکت نیافتند و شهید شدند

17 آبان 57 فانتوم E به خلبانی کاپیتان امینی و کمک .... ( هر دو اجکت کردند )

14 آذر 57 فانتوم E به سریال 692-3 ( هیچ اطلاعی در دسترس نیست )21 تیر 58 فانتوم E متعلق به پایگاه ششم به خلبانی پرویزکیهانی نژاد و کمک نصری ( شهید شدند )
* این دو عزیز درحالی که بر فراز خلیج فارس در حال پرواز بودند که بدلیل از دست دادن کنترل هواپیما با آب برخورد می کنند و هر دو شهید می شوند

28 مرداد 58 فانتوم E متعلق به پایگاه ششم به خلبانی محمد امام و کمک فریدون فاتح چهر
* درحالی که برفراز خلیج فارس در حال پرواز بودند به دلیل VERTIGO شدن با آب برخورد می کنند خلبان امام شهید و کمک فاتح اجکت و شهید می کنند

1359 فانتوم E متعلق به پایگاه سوم به خلبانی محمد بختیاری و کمک ... (شهید شدند )
* خلبان در حال انجام عملیات نمایش بوده که با زمین برخورد می کند خلبان در دم شهید می شود و کمک اجکت می کند که بدلیل ارتفاع کم کمک نیز با زمین برخورد می کند و شهید می شود

1359 فانتوم E متعلق به پایگاه سوم به خلبانی محمد نوژه و کمک ... (شهید شدند )
* این هواپیما از پایگاه سوم جهت سرکوب کردهای ناراضی پاوه بلند می شود و یک ساعت بعد توسط توپ 23 میلی متری هدف قرار می گیرد نوژه بعلت بخورد گلوله شهید می شود و کمک سعی در برگرداندن هواپیما می کند که بدلیل کمبود سوخت موفق نمی شود

28 شهریور 59 فانتوم E به خلبانی محمودی و کمک حیدریان ( کمک شهید شد )

29 شهریور 59 فانتوم E به خلبانی کاپیتان محمد یوسف احمد بیگی و کمک کاپیتان ایوب حسین نژاد
* هواپیما مورد هدف قرار م گیرد و هر دو این عزیزان اسیر می شوند

31 شهریور 59 فانتوم E دررمپ فروردگاه مهرآباد توسط MIG-23 عراقی

1 مهر 59 فانتوم E متعلق به پایگاه سوم به خلبانی کاپیتان بهرام عشقی پور و کاپیتان عباس اسلامی نیا (شهید می شوند )
* این عزیزان که بعنوان لیدر دسته پروازی پایگاه سوم در روز دوم جنگ و در حمله 140 فروندی ایران به عراق (کمان-99) شرکت داشتند بعد از بمباران موفق هدف های از پیش تعیین شده در نزدیکی همدان بدلیل تمام شدن سوخت تصمیم به اجکت می گیرند ولی چون اگر اجکت می کردند هواپیما بر روی شهر سقوط می کرد شجاعانه در کابین ماندند و هواپیما را به خارج شهر هدایت کردند و دیگر فرصتی نمانده بود با ساختمان نیمه کاره ای در پایگاه سوم برخورد می کنند قبل از اینکه بتوانند اجکت کنند .
این چنین مردان بزرگی رفتند تا ما حالا زنده باشیم و از دلاوریهاشون سخن بگوییم .

3 مهر 59 فانتوم E به خلبانی ... و کمک حمید صغیری ( شهید می شوند )
* توسط نوار پدافند مرزی عراق مورد هدف قرار می گیرند

3 مهر 59 فانتوم E به خلبانی کاپیتان داریوش یزدانفر و کمک ...
* هواپیما بعد از بمباران پایگاه الرشید مورد اصابت ضد هوایی قرار می گیرد ولی با اینکه حتی سیستم هیدرولیک هواپیما از کار می افتد و خلبان با مهارت خاصی هواپیما را به زمین می شناسد ولی هواپیما شدید آسیب می بیند

3 مهر 59 فانتوم E به خلبانی علی بختیاری و کمک ...
* هواپیما بعد از بمباران موفق اسکله ام القصر در نوار مرزی مورد هدف قرار می گیرد و به سختی آسیب می بیند و خلبان با مهارت خاص آنرا تا پایگاه امیدیه می رساند و با توجه به اینکه طول باند امیدیه کم بود بمحض برخورد هواپیما با باند خلبان و کمک اقدام به اجکت می کنند هر دو شدیدا آسیب می بینند ولی زنده می مانند و هواپیما نیز به سختی آسیب می بیند ولی بعدها بعد از 64 هفته و 15000 ساعت کارتعمیر و مجدد پرواز می کند

4 مهر 59 فانتوم E متعلق به پایگاه ششم به خلبانی ناصر دزپسند و کمک علیرضا محمدی
* هواپیما در فضای بصره مورد هدف موشک سام 6 قرار می گیرد هر دو خلبان اجکت می کنند و شهید می شوند در دفترچه خاطرات شهید دوران ذکر شده که هر دو این عزیزان را دیده که بر روی آسمان آتش گرفته اند

4 مهر 59 فانتوم RF به خلبانی ناصر ارکان آبادی و کمک ... ( خلبان اجکت و کمک شهید شد )
* این هواپیما که برای شناسایی رفته بود توسط یک فروند میگ 21 رهگیری و هدف قرار می گیرد خلبان اجکت می کند و اسیر می شود و کمک فرصت اجکت پیدا نمی کند و شهید می شود

5 مهر 59 فانتوم E به خلبانی کاپیتان احمد سهیلی و کمک کاپیتان احمد وزیری (اجکت کردند)
* هواپیما از پایگاه ششم به پرواز درآمد و در خاک عراق توسط موشک سام هدف قرار گرفت خلبان و کمک هر دو اجکت کردند و هر دو اسیر شدند

6 مهر 59 فانتوم E به خلبانی حسن کدخادیی و کمک سرهنگ محمد کریمی ( شهید شدند )
* هواپیما متعلق به پایگاه ششم می باشد و بعد از یک عملیات موفق در راه بازگشت توسط یک میگ 23 مورد تعقیب قرار می گیرد و در آسمان ماهشهر توسط موشک R13 مورد هدف قرار می گیرد متاسفانه این عزیزان فرصت اجکت هم پیدا نمی کنند

6 مهر 59 فانتوم E به خلبانی حسین نظری و کمک محمد رضا کرم ( کمک شهید شد )
* این هواپیما متعلق به اسکادران 61 پایگاه ششم بود بعد از بمباران اهداف در بصره به سمت ایشان 3 موشک سام شلیک می شود که یکی به انتهای هوابرخورد می کند و کرم در نزدیکی ماهشهراز هواپیما به بیرون پرتاب می شود البته چتر وی باز می شود ولی هنوز خبری از زنده بودن وی در دسترس نیست خلبان نیز با سختی هواپیما را در بوشهر به زمین می نشاند

7 مهر 59 فانتوم D متعلق به اسکادران 71 پایگاه هفتم ( خلبان و کمک اجکت می کنند )
* این هواپیما در جنوب غربی بصره مورد اصابت موشک سام 6 قرار می گیرد

7 مهر 59 فانتوم E متعلق به پایگاه ششم به خلبانی علی علی اکبری و کمک ... ( خلبان شهید شد )

10 مهر 59 فانتوم E به خلبانی ... و کمک مسعود محمدی ( کمک شهید می شود )
* در بوشهربه اشتباه مورد هدف پدافند خودی قرار می گیرد و در خلیج فارس سقوط می کند

12 مهر 59 فانتوم E مربوط به اسکادران 61 پایگاه ششم به خلبانی محمد سبزآبادی و کمک مسعود امیری دربان (شهید شدند)
* در بصره مورد اصابت موشک قرار گرفتند و متاسفانه فرصت اجکت پیدا نکردند

12 مهر 59 فانتوم E مربوط به پایگاه ششم شکاری به خلبانی بیژن حاجی و کمک قدرت ا... کیان جو ( شهید شدند )
* این دو عزیز که از پایگاه ششم شکاری به پرواز در آمده بودند بر روی جاده کوت عبدا... مورد اصابت موشک قرار گرفتند و شهید شدند

19 مهر 59 فانتوم E مربوط به پایگاه ششم شکاری به خلبانی غفور جدی و کمک خلجی ( خلبان شهید شد )
* صبح روز ۱۷ مهر ۱۳۵۹ دو فروند فانتوم از گردان ۶۱ شکاری بوشهر برای در هم ریختن عملیات نیروی زمینی عراق مبنی برکامل نمودن محاصره آبادان به پرواز در آمدند .شماره ۱ خلبان سپید مو به همراه کمکش اعظمی( بعدا اسیر شد ) بود و هدایت فروند دوم دسته را خلبان جدی و خلجی بر عهده داشتند.
خرمشهر دراشغال بود و با تکمیل محاصره آبادان بیم سقوط آبادان هم می رفت .هدف زدن نیروهایی بود که از بصره به سمت فاو و در نهایت آبادان می آمدند. مسیر پرواز از سمت چپ فاو به بصره تعیین شده بود. ماموریت بمباران با موفقیت کامل انجام شد و به هنگام بازگشت بود که شماره ۲مورد اصابت دو فروند موشک قرار گرفت . کنترل هواپیما سخت شده بود و هیدرولیک هواپیما دچار افت شدید شده بود. در آن لحظات به فرامین پاسخ نمیداد..... خلبان جدی که خود مسئول ایمنی پرواز بود پرواز با هواپیما را صلاح ندید چون هر لحظه امکان قفل شدن فرامین وجود داشت . لذا پس از کسب اطمینان در گذشتن از رود بهمنشیر آبادان و رسیدن به خاک ایران اقدام به اجکت کرد که متاسفانه صندلی خلبان جدا نشد و ... ( کمک خلبان ایشان خلبان خلجی پس از خروج از هواپیمابه سلامت به زمین رسید )20 مهر 59 فانتوم E متعلق به پایگاه ششم شکاری به خلبانی ... وکمک سرلشگر شهید علی رضا یاسینی
* این هواپیما در حال بازگشت از عملیات برون مرزی در هنگام برگشت مورد تعقیب یک فروند میگ 23 عراقی قرار می گیرد و در اروند رود مورد اصابت موشک R-13 قرار می گیرد به محض برخورد سیستم اجکت خلبان خود به خود فعال می شود و خلبان اجکت می کند ولی شهید سرلشگر یاسینی با مهارت خاصی هواپیما را در حالی که تقریبا سیستم هیدرولیک خود را از دست داده بود در پایگاه ششم به زمین می نشاند

23 مهر 59 فانتوم E به خلبانی سرلشگر شهید یاسینی و کمک سرتیپ مسعود اقدام
* این هواپیما از پایگاه ششم شکاری به پرواز در می آید و بعد از عبور از اروند رود در محدوده خور موسی با ارتفاع پایین و با سرعت بالا در حال پرواز بودند که ناگهان هواپیما با یک دسته پرندگان برخورد می کند در این هنگام به دلیل شکستن کانپه شهید یاسینی بی هوش می شود کمک سرتیپ اقدام بعد از چند لحظه که به خود می آید به این تصور که یاسینی اجکت کرده سعی در بازگردادندن جنگنده می کند ولی به دلیل مشکلاتی که سیستم ناوبری بوجود آمده بود راه خود را گم می کند بعد از دقایقی که با نا امیدی در حال گشتن بدنبال راه بودند ناگهان صدای دلنشینی را که اکثر خلبانهای فانتوم با آن آشنا بودند را می شنود و این چیزی نبود جز صدای شهید سرهنگ خلبان هاشم آل آقا که بعد از تماس رادیوی از طریق ایشان اعلام می شود که یاسینی اجکت نکرده و فقط چترش باز شده و بر روی صندلی می باشد بدین ترتیب آل آقا جلو تر حرکت می کند و اقدام با کمک او حرکت می کند دقایقی بعد یاسینی به هوش می آید و هدایت هواپیما را به دست می گیرد و به سلامت در پایگاه ششم فرود می آید

24 مهر 59 فانتوم D خلبان و کمک مشخص نیست
* این هواپیما بر روی شهر بغداد مورد اصابت قرار می گیرد و خلبان و کمک اسیر می شود

25 مهر 59 فانتوم E به سریال 6621-3 مربوط به پایگاه ششم شکاری به خلبانی سرلشگر شهید عباس دوران و کمک ...
* این هواپیما در جنوب خرمشهر مورد اصابت موشک قرار می گیرد سیستم اجکت کمک خود به خود فعال می شود ولی متاسفانه چتر نجات کمک باز نمی شود و کمک شهید می شود هواپیما نیز که به شدت آسیب دیده بود در پایگاه امیدیه فرود اضطراری می کند .

25 مهر 59 فانتوم E به خلبانی سرتیپ شهید داریوش ندیمی و کمک علیرضا رستمیان (شهید شدند )
* شهید سرتیپ خلبان داریوش ندیمی که به همراه سرلشکر شهید خلبان علی رضا رستمیان در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۵۹ به قصد زدن پل العماره رفته بودند که مورد اصابت موشک سام 2 قرار گرفتند. و هر دو شهید شدند پیکر پاک داریوش در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۷۰ به میهن بازگشت ولی از سرنوشت خلبان رستمیان اطلاعاتی در دسترس نیست. داریوش ندیمی از استاد خلبانان پایگاه نهم شکاری بندر عباس بود که فوتبال را به صورت حرفه ای دنبال میکرد. روانشان قرین رحمت باد .

27 مهر 59 فانتوم E به خلبانی میرعماد و کمک رنجبر ( خلبان شهد شد )
* این هواپیما در جنوب بوستان مورد اصابت موشک سام قرار می گیرند خلبان موفق به اجکت نمی شود و شهید می شود و کمک اجکت می کند و توسط هوانیروز نجات پیدا می کند

30 مهر 59 فانتوم D متعلق به اسکادران 71 پایگاه هفتم خلبان و کمک مشخص نیست ( اجکت کردند )
* این هواپیما در نزدیکی بغداد مورد اصابت موشک سام 6 قرار گرفتند و خلبان و کمک بر روی پایگاه هوایی حبانبه اجکت کردند و هر دو اسیر شدند

2 آبان 59 فانتوم E متعلق به اسکادارن 61 پایگاه ششم به خلبانی کاپیتان ابولفضل مهدیار و کمک محمد شادمان بخت ( شهید شدند )
* هواپیمای این عزیزان بر روی فاو مورد اصابت موشک قرار گرفتند و بدلیل انفجار هواپیما موفق به اجکت هم نشدند لازم بذکر است کاپیتان مهدیار که در کودتای نوژه دستگیر شده بودند چندی قبل از این پراوز بدلیل کمبود خلبانان ماهر به همراه تعداد کمی که از دستگیر شدگان ماجرای نوژه مانده بودند از زندان آزاد شدند .

4 آذر 59 فانتوم E خلبان و کمک مشخص نیست ولی اجکت کردند و اسیر شدند

8 آذر 59 فانتوم E متعلق به اسکادران 61 پایگاه ششم به خلبانی سرهنگ حسن مفتخری و کمک کاظم روستا
* این هواپیما متعلق به پایگاه ششم شکاری بود که بر روی اسکله العمیه توسظ یک فروند میگ 23 رهگیری و بوسیله موشک R-13 هدف قرار گرفت و خلبانان متاسفانه فرصت اجکت نیافتند
12 آذر 59 فانتوم D به خلبانی سرگرد محمود اسکندری و کمک سرهنگ علی الیخانی ( کمک شهید شد )
* این هواپیما متعلق با پایگاه سوم شکاری بعنوان وینگ من سرلشگر شهید عباس دوران برای زدن بغداد به پرواز درآمدند و در راه برگشت مورد هدف موشک سام 2 قرار گرفتند خلبان اجکت کرد و توسط نیروهای جستجو و نجات نیرو هوایی بوسیله هلی کوپتر نجات پیدا کرد ولی کمک نتواست اجکت کند و شهید شد

14 آذر 59 فانتوم E به خلبانی سرگرد سعید جلای پور رضایی و کمک .... (هر دو اجکت کردند )
* این فانتوم متعلق به پایگاه سوم شکاری بود برای بمباران اهدافی در داخل عراق اعزام شد تا باعث جلوگیری از پیشرفت نیروی های زمینی دشمن شود و در راه بازگشت مورد اصابت دو موشک سام 6 قرار گرفتند و هر دو اجکت کردند و توسط نیروهای جستجو و نجات نیرو هوایی بوسیله هلی کوپتر214 نجات پیدا کردند

29 آذر 59 فانتوم E به خلبانی کاپیتان محمدیوسف احمد بیگی و کمک ایوب حسین نجاتی ( اجکت کردند )
* این هواپیما از پایگاه سوم شکاری برای زدن یک زمین فوتبال در بصره که محل نگهداری هلیکوپترهای عراقی بود به پرواز در آمد و بعد از رها کردن بمبها مورد اصابت موشک سام 2 قرار گرفت خلبان و کمک مجبور به اجکت در ارتفاع پایین شدند خلبان محمد یوسف احمد بیگی از ناحیه دست شدیدا اسیب دیده بود اسیر شد و در سال 69 به میهن بازگشت و مجددا با فانتوم پرواز کردند - کمک حسین نجاتی و ار ناحیه سینه دچار شکستگی و اسیر شد و در سال 69 به میهن بازگشت ایشان در سال 83 بر اثر سکته قلبی درگذشتند

30 آذر 59 فانتوم E به خلبانی غلام علی خجسته و کمک احمد حسنی (شهید شدند )
* این هواپیما متعلق به پایگاه سوم شکاری به پرواز درآمد توسط پدافند هوایی مرزی عراق مورد هدف قرار گرفت و در قصر شیرین سقوط کرد متاسفانه خلبان و کمک فرصت اجکت پیدا نکردند

دی 59 فانتوم E به خلبانی کاپیتان داوود سلمانی و کمک ...
* خلبان اجکت کرده و اسیر می شود از کمک اطلاعی در دسترس نیست

دی 59 فانتوم E به خلبانی ... و کمک .... ( در قصر شیرین سقوط می کند و اطلاعی در دسترس نیست )

دی 59 فانتوم E به خلبانی ... و کمک .... ( شهید می شوند )
* در شهر پاوه کرمانشاه مورد هدف قرار می گیرد

15 بهمن 59 فانتوم E به خلبانی سرهنگ دمیریان و کمک نادی ( شهید شدند )
* این دو عزیز در حالی که از یک عملیات موفق برون مرزی بازمی گشتند مورد هدف پدافند خودی قرار می گیرند و متاسفانه فرصت اجکت هم پیدا نمی کنند

18 بهمن 59 فانتوم E به خلبانی سعید محمد تقی و کمک ... (شهید شدند )
* این هواپیما متعلق به اسکادران 61 پایگاه ششم بود که در بالای شهر ماهشهر مورد هدف قرار می گیرد و آتش می گیرد و در جاده آبادان – ماهشهر سقوط می کند متاسفانه خلبان و کمک فرصت اجکت پیدا نمی کنند

30 بهمن 59 فانتوم E به خلبانی کاپیتان محمد رضا لبیبی و کمک کوه پایه ( اجکت کردند )
* در ارتفاع 35000 پایی در عراق مورد هدف 2 تیر موشک سام 2 قرار گرفتند و اجکت کردند و اسیر شدند

7 مهر 60 فانتوم D به خلبانی سرلشکر اصغر هاشمیان کربکندی و کمک سرلشکر شیر علی آزادیان ( شهید شدند)
* هواپیما در بندر بصره مورد اصابت موشک سام 6 قرار گرفتند و هواپیما را تا ایران هدایت کردند و در مرز ایران اجکت کردند و شهید شدند

8 آبان 60 فانتوم E به خلبانی داوود اکرادی و کمک ناصر افضلی ( خلبان شهید شد)
* این هواپیما متعلق به گردان 32 شکاری پایگاه سوم شکاری بود که در یک عملیات برون مرزی در کرکوک هواپیمایش با دو فروند میگ عراقی در گیر می شود و مورد اصابت قرار می گیرد. با آتش گرفتن هواپیما آنها مجبور به ترک هواپیما می شوند. بر اساس شواهد موجود ( خلبان افضلی از اسارت به سلامت بازگشت ) آنها پس از ایجکت به سلامت به زمین می رسند اما خلبان داوود اکرادی به دست مردم منطقه می افتد و به شهادت میرسد. با دخالت نیروهای نظامی خلبان افضلی از دست مردم نجات پیدا می کند. خلبان افضلی پس از تحمل سالها رنج اسارت در سال ۱۳۶۹ به میهن بازگشت اما اثری از پیکر پاک خلبان شهید داوود اکرادی به دست نیامده است.

7 بهمن 60 فانتوم RF به خلبانی محمد شکوه نیا و کمک پیروانی ( شهید شدند )
* این هواپیما متعلق با پایگاه شوم شکاری بود که در راه بازگشت از یک ماموریت شناسایی با توسط یک میراژ عراقی رهگیری و بوسیله موشک R530 هدف قرار می گیرد خلبان نمی تواند اجکت کند ولی کمک اجکت می کند که هیچ اطلاعی از وی در دسترس نیست
 12 اسفند 60 فانتوم E به خلبانی سرلشگر جهانگیر انقطاع و کمک کاپیتان روانگر ( خلبان شهید و کمک اجکت کرد )
* این هواپیما متعلق به پایگاه ششم شکاری که در منطقه جفیر عراق سقوط کرد . خلبان رواتگر اسیر شد و در سال ۱۳۶۹به میهن باز گشت ولی سرلشگر انقطاع نتوانستند اجکت کنند و شهید شدند

16 اردیبهشت 61 فانتوم D به خلبانی سرگرد حسن طالب مهر و کمک فریبرز امامی ( شهید شدند )
* این هواپیما متعلق به اسکادران 61 پایگاه ششم شکاری می باشد بعد از برگشت از یک عملیات موفق برون مرزی در حالی که برای فرار از دست هواپیماهای عراقی پس سوز موتور خود را نیز روشن کرده بود در قصر شیرین متاسفانه مورد هدف پدافند خودی قرار می گیرد و در جاده شلمچه سقوط می کند بعلت سرعت بالای هواپیما این دو عزیز فرصت اجکت هم پیدا نمی کنند

25 تیر 61 فانتوم E به خلبانی سرلشگر شهید علیرضا یاسینی و کمک ... (اجکت می کنند )
* این هواپیما متعلق به اسکادران 32 پایگاه سوم شکاری بود که برای گشت زنی به پرواز در می آید در غرب کردستان در ساعت 5:45 صبح ناگهان یاسینی با یک فرومیش 4 فروندی میراژ برخورد می کند بلافاصله به پایگاه تماس گرفته و خود به همراه وینگ من از دو طرف به سمت میراژها پرواز می کنند یاسینی در خاطراتش عنوان کرده برای این حمله ور شده بود که مانع از حمله احتمالی میراژها شود . میراژها به محض اینکه متوجه این موضوع می شوند از هم جدا می شوند در همین هنگام دو فروند تامکت از پایگاه هشتم شکاری پرواز در می آیند و با حداکثر سرعت به شمت آنها می آیند . یاسینی در حالی که در تعقیب یکی از میراژها بود متوجه می شود توسط میراژی دیگر تعقیب می شود در همین لحظه تامکتها نیز وارد نبرد می شوند یاسینی بلافاصله مسیر خود را عوض می کند و با رها کردن باکهای سوخت و روشن کردن پس سوز با تمام سرعت به سمت پایگاه پرواز می کند ولی لحظه ای بعد توسط موشک میراژ مورد هدف قرار می گیرد و بعد از آتش گرفتن هواپیما هر دو اجکت می کنند و توسط نیروهای جستجو و نجات پیدا می کنند میراژ عراقی که مسرو از این پیروزی بود ناگهان به گلوله ای از آتش تبدیل می شود تامکت ایرانی از فاصله 65 کیلومتری توسط موشک فونیکس میراژعراقی را رهگیری و سرنگون می کند

31 تیر 61 فانتوم E به سریال 6570-3 به خلبانی سرلشگر شهید عباس دوران و کمک سرتیپ خلبان منصور کاظمیان ( خلبان شهید و کمک اجکت می کند )
* این هواپیما متعلق به اسکادران 31 پایگاه سوم شکاری بود
خاطرات خلبان آزاده امیر سرتیپ منصور کاظمیان همرزم خلبان شهید امیر سرلشگر عباس دوران اشاره : زمانی که عراقی ها برای برگزاری کنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد در بغداد از شوق , بال در آورده بودند , یک جنگنده ایرانی در سحرگاه سی ام تیر ماه 1361 بالهای آهنین خود را بر فراز حریم هوایی بغداد می گشاید و پالایشگاه <الدوره > در ضلع جنوبی بغداد را نشانه می رود. تمام بمبها روی هدف خالی می شود. اما هواپیما مورد اصابت موشکهای ضدهوایی قرار می گیرد و از تعادل خارج می شود. خلبان مصمم است از این پرواز باز نگردد تا بتواند حقوق ملت مظلوم ایران را از حلقوم زورگویان بیرون کشد لذا به هدفش می رسد.اوکسی نیست جز شهید سرلشکر خلبان <عباس دوران > که پیکر پاکش بعد از سالها دوری از وطن به همراه 569 تن دیگر از لاله های خونین دفاع مقدس , بر دوش ملت بزرگ ایران تشیع شده است . زمانی که جنگ در سال 59 آغاز شد من در پایگاه بندرعباس بودم و بنا به درخواست خودم به پایگاههای همدان , دزفول و بوشهر مامور شدم . زمانی که رفتم پایگاه بوشهر در آنجا با شهید بزرگوار <عباس دوران > آشنا شدم و در آنجا دو تا پرواز با هم انجام دادیم که هر دوی آنها موفقیت آمیز بود. بعد در سال 1360 به همدان مامور شدم و این همزمان بود با مامور شدن شهیددوران به همدان که از آنجا دیگر بیشتر وقتها با هم بودیم و پروازهای زیادی انجام دادیم بخصوص در عملیات فتح المبین که پروازهای ارتفاع بالا انجام می دادیم . حال اگر بخواهم از خصوصیات اخلاقی شهید دوران بگویم یک مسئله را باید متذکر شوم و آن اینکه ایشان آدم بسیار ساکتی بود اما بسیار با دل و جرات . بگونه ای که هر نوع ماموریتی به او محول می شد با آگاهی به اینکه درصد کشته شدن زیاد است ولی قبول می کرد و همیشه در اینگونه ماموریتهای خطرناک پیشقدم می شد. زمان عملیات رمضان بو که صحبت از برگزاری کنفرانس غیر متعهدها در بغداد شد و قرار بر این بود رئیس کنفرانس صدام باشد. ایران این موضوع را قبول نمی کرد و می گفت : < به علت اینکه عراق در جنگ است , بغداد ناامن است .> ولی سخنگویان صدام در بغداد می گفتند : <نه !بغداد محل خوبی برای برگزاری این کنفرانس می باشد و از نظر زمینی و هوایی امنیت کامل دارد بطوریکه در آسمان بغداد یک پرنده هم جرات پر زدن ندارد. به همین منظور شب 29 تیر 61 دستور ماموریت به پایگاه همدان ابلاغ شد. من همان شب <آماده شب > بودم و فردا یش به اداره رفتم . حدود ساعت 11 بود که شهید دوران با من تماس گرفت و گفت : <بیا پست فرماندهی > . من هم رفتم و بعد از 10 دقیقه شهید دوران که قرار بود با من پرواز کند به همراه <شهید یاسینی > مسئول عملیات پایگاه و <شهید خضرایی > فرمانده پایگاه و خلبانان اسفندیاری , باقری , توانگریان و خسروشاهی به اتفاق هم به پست فرماندهی آمدند و در مورد چگونگی انجام عملیات صحبتهایی کردند و نتیجه جلسه بر این شد که سه تا هواپیما تا لب مرز با هم پرواز کنند و وقتی به لب مرز رسیدیم یکی از هواپیماها برگردد و دو تای دیگر با ارتفاع کم وارد خاک عراق شوند. یعنی یک حالت ایذایی ایجاد گردد و رادارهای عراق نشان بدهند هواپیماها برگشتند. صحبتهای اصلی که تمام شد , کابین های جلو و عقب صحبتهای خصوصی را با هم انجام دادند. شهید دوران به من تاکیدکرد که : <شما بیشتر حواست به هواپیماهای دشمن باشد , که به ما حمله نکنند و اگر زمانی هواپیما دچار نقص شد و نتوانستیم به پروازمان ادامه دهیم , شما به تنهایی اجکت کن و من به ماموریتم ادامه می دهم .> این صحبتها که تمام شد رفتیم منزل برای استراحت . 30 تیر 61 مصادف بود با 30 ماه رمضان و آن شب مشخص نبود که فردا روزه است یا عید روزه با این حال آن شب بلند شدیم و سحری خوردیم . قرار بر این بود که ماموریت ما ساعت 5/30 دقیقه آغاز شود آن هم بدون تماس گرفتن با برج مراقبت و رادار , چرا که هدف این بود تا سکوت رادیویی رعایت شود و از طرف عراقی ها شنود نگردد. ساعت 5 صبح بود که جیپی آمد در منزل و من رفتم . همه خلبانان داخل جیپ بودند. رفتیم گردان و از آنجا به اتاق چتر و کلاه . چتر و کلاه را برداشتیم و به سمت هواپیما حرکت کردیم . در این هنگام احساس می کردم دیگربر نمی گردم و اسیر می شوم ولی صد در صد مطمئن نبودم . همینطور که می رفتم گفتم : <خدایا ! اگر واقعا قراره برنگردم زمانی که رفتیم پای هواپیما , هواپیما یک اشکال جزیی داشته باشه .> وقتی رسیدیم مکانیکهای هواپیما به ما خوش آمد گفتند. شهید دوران اطراف هواپیما شروع کرد به گشت زدن و چک کردن بمبها و دستگاههای بیرونی هواپیما و من هم رفتم داخل کابینها تا دستگاههای داخلی را چک کنم مشغول بررسی بودیم که متوجه شدم سمت نما و حالت نمای هواپیما در حال گردش است در صورتی که اینجوری نباید می بود و باید ثابت می ایستاد. مکانیکها آمدند و گفتند : <فعلا نمی توانیم درست کنیم . شما می توانید پرواز نکنید.> اما عباس می گفت : <این سمت نما وحالت نما در هوای صاف و بدون ابر اصلا کاربرد ندارد و ما در این هوا نیاز به این وسیله نداریم و می رویم سر باند و بعنوان شماره 3 آماده پرواز می شویم در اصل ما شماره 1 بودیم و شماره 3 هواپیمایی بود که که قرار شد برگردد . لذا ابتدا شماره 2 بلند شد و شماره 3 دچار نقص فنی بود و نتوانست بلند شود لذا ما بعد از شماره 2 بلند شدیم . معمولا ما در ایران بخاطر اینکه مصرف سوخت کم باشد , با ارتفاع بالا و سرعت کم می رفتیم یعنی با ارتفاع 15000 پا و سرعت 350 مایل به سمت بغداد حرکت کردیم . وقتی به مرز رسیدیم بخاطر اینکه رادارهای عراق ما را نگیرند ارتفاعمان را به 10 تا 15 متری زمین رساندیم و سرعتمان را بخاطر اینکه از برد موشکهای سام 7 در امان باشیم به 450 مایل افزایش دادیم . وقتی از مرز رد شدیم در یک آن دیدم که موشک سام به طرف هواپیمای شماره 2 پرتاب کردند . به آنها گفتم : <موشک براتون پرتاب کردند , مواظب باشید.> ولی خب خوشبختانه موشک به سرعت هواپیما نرسید و در 300 متری هواپیما منفجر شد . بعد از مدتی از دستگاههای داخل هواپیما متوجه شدم رادارهای عراق ما را گرفتند , لذا موضوع را به شهید دوران اطلاع دادم و گفتم : <رادارهای عراق ما را گرفتند.> گفت : <مساله ای نیست . > هواپیمای شماره 2 هم این موضوع را به ما اخطار کرد که شهید دوران به شوخی خطاب به آنها گفت : <می فرمائید که من برم زیر زمین پرواز کنم .> قرار ما بر این بود که از شرق بغداد به سمت جنوب شرق بغداد حرکت کرده و سپس به سمت پالایشگاه <الدوره > که به شهر بغداد چسبیده برویم و در آنجا بمبها را روی هدف تخلیه کنیم تا پس از ماموریت مستقیم به سمت ایران بیائیم و مجبور نشویم گردشی داشته باشیم و مورد اصابت گلوله قرار گیریم . حدود 5 یا 10 مایلی بغداد بود که متوجه شدیم باید از دیوار آتشی که در اطراف شهر درست کرده اند عبور کنیم لذا وقتی دیوار آتش را رد کردیم شهید دوران به من گفت : <موتور راستمون نشون می ده آتیش گرفته !> گفتم : <مسئله ای نیست فعلا بریم جلو از شهر که رد شدیم یا موتور را خاموش می کنیم یا یک کار می کنیم تا از این مسئله جلوگیری بشه .> به پالایشگاه که رسیدیم از دور و اطراف پالایشگاه با موشکهای سام 2 ـ سام 3 و سام 6 شروع کردند به زدن ما . من هم با یک دستگاهی که هواپیما محهز به آن است مشغول از کار انداختن رادارهای آنها شدم تا لااقل موشک نزنند. به بالای پالایشگاه که رسیدیم با موفقیت کامل بمبها را تخلیه کردیم و در حال برگشت بودیم که من یک لحظه برگشتم به پالایشگاه نگاه کنم دیدم هواپیما از دم تا پشت سر من آتش گرفت و دارد می سوزد . سریع به شهید دوران گفتم : <هواپیما آتیش گرفته , آماده باش بپریم > و نگاه کردم دیدم دستگاههای جلوی چشمم هم سیاه شده و همان زمان بود که من داشتم می رفتم بیرون از هواپیما. همه این اتفاقات در عرض یک ثانیه رخ داد. حالا روایت بر این است که احتمالا آتش هواپیما به بمبهای زیر صندلی رسید و صندلی من خودش عمل کرد و مرا از آن آتش نجات داد. من که پریدم بیرون بیهوش بودم و وقتی بهوش آمدم تو وزارت دفاع عراق بودم و یکی داشت لبم را که پاره شده بود بخیه می کرد . در این لحظه به خودم گفتم : <خدایا! من تو هواپیما بودم . اینجا کجاست > بعد از مدتی برای امنیت من لباس پروازم را درآوردند و دشداشه به تنم کردند و مرا به بیمارستان بردند. از آن جا هم دوباره به وزارت دفاع آوردنم . به آنها گفتم : <جناب دوران کو > گفتند : <از هواپیما نپرید و شهید شد.> من باور نکردم چون معلوم نبود که آنها راست می گویند یا دروغ , ولی خیلی دنبال این مسئله بودم و می خواستم برایم روشن شود که چه اتفاقی افتاده است . حدود 15 روز مرا در وزارت دفاع نگه داشتند آنجا خیلی شکنجه ام کردند. بعد از آن تحویلم دادند به سازمان امنیت شان آنجا هم 45 روز بودم تا اینکه سپردنم به دژبانی شان تا مرا به اردوگاه اعزام کنند. در آنجا یک سربازی بود که کمی انگلیسی بلد بود. به من گفت : <توهمان خلبانی نیستی که هواپیمایت را زدند.> گفتم : <بله ! چقدر از این موضوع خبر داری > گفت : <بعد از اینکه پالایشگاه بمباران شد , هواپیما در حالی که آتش گرفته بود به طرف شهر می آمد یکهو دیدم از داخل آن چتری بیرون پرید و بعداز مدتی که هواپیما جلوتر رفت منفجر شد.> بعدها که من از خلبانهای دیگر سئوال کردم که : <آیا امکان دارد هواپیما بر اثر آتش خودش در هوا منفجر شود.> گفتند : <نه ! مگر اینکه موشک به آن اصابت کند منفجر شود.> خلاصه مرا بردند اردوگاه . در اردوگاه از چگونگی حادثه پرس و جو کردم آنها گفتند : <بیست دقیقه قبل از اینکه شما به بغداد برسید آژیر خطر را زدند و زمانی هم که پالایشگاه را مورد هدف قرار دادید فردایش عکس سانحه را روزنامه های عراق چاپ کردند و بدین صورت بود که تکه های هواپیما نزدیک یکی از میدانهای شهر به زمین خورد و از شهید دوران پوتین و دستکشش مشخص بود.> آنجا بود که برایم مسجل شد , شهید دوران به شهادت رسیده است.

وقتى خبر شهادت عباس دوران را شنیدم به یاد صحبت‏هاى شب قبل از عملیات افتادم که به من گفت: «منصور جان اگر یک وقت هواپیما دچار مشکلى شد تو خودت را به بیرون پرت کن و منتظر من نمان، چون من باید در هواپیما بمانم و مأموریتم را به اتمام برسانم.»
کاظمیان درباره عملیات‏هاى مهمى که با عباس دوران انجام داده است مى‏گوید: من از سال 1360 که عباس دوران به همدان منتقل شده بود با او آشنا شدم و در عملیات‏هاى زیادى با عباس شرکت کرده‏ام که مهم‏ترین آنها عملیات فتح‏المبین، عملیات بوشهر براى بمب‏باران اسکله‏هاى «البکر و الامیه» نزدیک بندر بصره و همچنین آخرین عملیات با هدف ناامن کردن شهر بغداد و به هم زدن کنفرانس غیرمتعهدها بود.
وى افزود: عباس دوران بین همه معروف بود. ترس را هیچ‏گاه در وجود او ندیدم. سخت‏ترین مأموریت‏ها را قبول مى‏کرد. و به تنها چیزى که فکر مى‏کرد هدف بود. حتى یادم هست در عملیات بمب‏باران اسکله «البکر» و «الامیه» در نزدیکى بندر بصره بنا به دلایلى قرار شد که عملیات به صورت نیمه کاره متوقف شود ولى عباس دوران قبول نکرد و عملیات را به آخر رساند. او هیچ‏گاه در کابین صحبت نمى‏کرد و همیشه مى‏گفت اگر از مسیر منحرف شدم و یا حالت نامتعادلى را مشاهده کردید آن وقت علاوه بر اینکه به من اعلام مى‏کنید مواظب اطراف باشید.
منصور کاظمیان همزمان با شهادت عباس دوران به اسارت درآمد و پس از هشت سال و دو ماه در تاریخ بیست و چهارم شهریور 1369 آزاد شد و به میهن اسلامى بازگشت.

9 مرداد 61 فانتوم E به خلبانی سرگرد بهزاد حصاری و کمک فریدون علیخواه (شهید شدند )
* این هواپیما در بندر بوشهر مورد اصابت قرار گرفت و متاسفانه فرصت اجکت پیدا نکردند

دی ماه سال 62 فانتوم E به خلبانی سرگرد گلچین و کمک ... ( اجکت کردند )
* این هواپیما متعلق به پایگاه سوم شکاری بود که در راه بازگشت از عراق بدلیل مشکلات مکانیکی در عملکرد هواپیما مجبور به اجکت شدند و هر دو توسط نیروی هوای جستجو و نجات نیروی هوایی نجات پیدا کردند

15 خرداد 63 فانتوم E به خلبانی کاپیتان همایون حکمتی و کمک کاپیتان سیروس کریمی (شهید شدند )
* در تاریخ پانزدهم خرداد سال 1363 دو فروند فانتومE از پایگاه هوایی بوشهر به قصد پوشش دفاعی ناوهای نیروی دریایی بلند می شوند که مورد اصابت موشکهای هواپیماهای اف 15 عربستان قرار می گیرند و از سرنوشت آنها خبری در دست نیست، اما به ادعای مقامات عربستان خلبانان اف 15 یکی از هواپیما ها توسط موشک AIM-7مورد هدف قرار داده اند ...... اما این واقعیت که هواپیما های عربستان با چه اجازه ای بر فراز خلیج فارس آمده بودند و اصلن چگونه این جرات را به خود دادند که به روی هواپیماهای ایرانی آتش بگشایند و ده ها پرسش بی پاسخ دیگر به وضوح نشان دهنده این مطلب است که ایران در طول جنگ 8 ساله تنها با یک کشور (عراق) در جنگ نبوده است.


بین مرداد تا آبان 63 فانتوم E به خلبانی ابراهیم دلال خوش و کمک ... (شهید شدند )

11 آذر 63 فانتوم E به خلبانی سرگرد علی خسروی و کمک سروان محمد زرتابی ( شهید شدند )
* این خلبان دلیر در حالی که همسرش فوت کرده بود و مسئولیت تربیت فرزندش را بر عهده در جواب دیگران که او را به خاطر فرزندش از پرواز منع می کردند گفت : خون قرزند من از خون کسانی که خانواده خود را از دست داده اند رنگین تر نیست . این خلبان غیور که به شجاعت معروف بود در زمره خلبانانی بود که در عملیات حمله به اچ 3 شرکت داشت. سرانجام در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۶۳ در یک پرواز عملیاتی به همراه سروان خلبان شهید محمد زرتابی به شهادت رسید .
21 فروردین 64 به خلبانی سرلشگر یزدان سخایی و کمک ... (شهید شدند )
این هواپیما متعلق به پایگاه ششم کاری بود که بر فراز خلیج فارس به دلیل از دست دادن هیدورلیک هواپیما با آب برخورد کردند و متاسفانه نتوانستند اجکت کنند

25 بهمن 64 فانتوم D به خلبانی سرگرد اصغر فاتح نژاد و کمک عبدا... رضایی (شهید شدند )
* این هواپیما متعلق به پایگاه چهارم شکاری بود که توسط یک فروند فانتوم E به خلبانی سرهنگ دلخواه اکبری و کمک مصطفی قاسمی در سسندج مورد هدف قرار می گیرد در این پرواز فانتوم E در حال گشت زنی بوده گویا این هواپیما سیستم شناسایی دوست از دشمن خود را از دست داده بود و با برخورد با فانتوم D آنرا بعنوان دشمن شناسایی می کند و فانتوم را مورد هدف قرار می دهد متاسفانه خلبانان فانتوم D که اصلا انتظار چنین شلیکی را نداشتند فرصت اجکت هم پیدا نکردند نکته قابل ذکر دیگر این است که بعد از نشستن فانتوم E و اعلام این خبر به آنها متوجه یک موضوع خاصی می شوند که این چهار نفر مدتها در یک گردان در پایگاه سوم با هم بودند

اسفند 64 فانتوم E به خلبانی سرهنگ عطاا... فراز و کمک ... (شهید شدند )
* این هواپیما به اشتباه در آسمان اهواز مورد هدف قرار گرفت

20 خرداد 59 فانتوم RF به خلبانی فریدون ذوالفقاری و کمک محمدرضا نوروزی ( شهید شدند )
* در یالای جزیره مجنون به دلایل نامعلوم سقوط می کنند

11 تیر 65 فانتوم E به خلبانی منصور سالارصدیق و کمک ... (شهید شدند )
* این هواپیما متعلق به اسکادران 31 پایگاه سوم بود که در حال گشت زنی پس از اینکه ارتباطش با برج مراقبت قطع شد در 2 کیلو متری پاسگاه انتظامی کلاچای از توابع رودسر گیلان به دریا برخورد کرد

14 تیر 65 فانتوم E به خلبانی ... و کمک ... (اجکت کردند )
* این هواپیما در حال گشت هوایی بود که توسط پدافند 37 میلی متری هدف قرار می گیرد و خلبان و کمک اجکت می کنند


نیمه اول سال 1365 فانتوم E به سریال 6552-3 خلبانی کاپیتان غفاری و کمک ابوالقاسم ابیری ( اجکت کردند )
* این هواپیما بر روی شهر بغداد مورد اصابت موشک قرار می گیرد و خلبان سعی در کنترل هواپیما و فرار را می کند که موفق نمی شود و در جنوب بغداد سقوط می کند هر دوی آنها اجکت کرده و اسر می شوند غفاری در سال 69 آزاد می شود و می گوید که هر دو به سلامت به زمین رسیده و اسیر شده اند ولی از سرنوشت ابیری هیچ اطلاعی در دسترس نیست

14 مهر 65 فانتوم D به خلبانی کاپیتان محمد رضا و کمک .... (شهید شدند )
* این هواپیما متعلق به اسکادارن 306 (منتقل شده به پایگاه چهارم ) پایگاه چهارم بود که بعد از پرواز از پایگاه چهارم در مرز توسط پدافند مورد هدف قرار گرفت و خلبان و کمک نتوانسیتد آنرا به زمین بنشانند اجکت کردند ولی بدلیل ارتفاع کم با زمین برخورد کردند و شهید شدند

19 آبان 65 فانتوم E به خلبانی ... و کمک کاپیتان سیاوش مشیری ( اجکت کردند )
* این هواپیما در خاک عراق مورد اصابت قرار گرفت ولی خلبان آنرا تا ایران رساند و در ارتفاع نسبتا پایین اقدام ه اجکت نمودند که اجکت موفق بود هواپیما نیز به سختی آسیب دید

6 بهمن 65 فانتوم E سرلشگر محمد علی اسماعیلی و کمک سرلشگر حسن دلحامد (شهید شدند )
این هواپیما متعلق به پایگاه ششم شکاری بود که این دو عزیز در نزدیکی جزیره خارک مورد هدف قرار گرفتند و متاسفانه نتوانستند اجکت کنند . بقایای جسد این دو عزیز در سال 81 تحویل خانواده این عزیزان شد

مرداد 66 فانتوم E به خلبانی .... و کمک .... (اطلاعی در دسترس نیست )
* این هواپیما متعلق به پایگاه چهارم شکاری می باشد که برای اسکورت نفت کش به خلیج فارس اعزام شده بود که بر نگشت ولی چون از روی صفحه رادار محو شد احتمال اینکه توسط هواپیماهای امریکایی یا فرانشوی مورد هدف قرار گرفته شده باشد

6 اسفند 66 به خلبانی اسدا... فرهمند و کمک ... (اجکت کردند )
* این هواپیما بعد از بازگشت از عملیات برون مرزی در هنگام بازگشت مورد هدف موشک سام پدافند مرزی عراق قرار گرفتند خلبان هواپیما را وارد ایران می کند و سپس اجکت می کند و به شدت زخمی می شود بعد از این عملیات فرهمند به گردان ترابری منتقل می شود سرانجام این خلبان شجاع در تاریخ 19 بهمن 1365 هنگامی که با هواپیمای فالکن از فرودگاه مهرآباد به سمت پایگاه پنجم شکاری امیدیه در پرواز بود دچار سانحه شد و در نزدیکی پایگاه پنجم شکاری به شهادت رسید.

16 فروردین 71 فانتوم E به خلبانی محمد سرهنگ امینی و کمک سروان ارسلان شرفی ( اجکت کردند )
* این هواپیما به همراه یک فانتوم دیگر بمنظور بمباران پایگاه مجاهدین در عراق اعزام شده بودند که مورد هدف قرار می گیرند و هر چه تلاش می کنند به مرز نمی رسند و اجکت می کنند و هر دو شدیدا آسیب می بینند هر دو اسیر می شوند و با رایزنی فراوان سرانجام بعد از 6 سال در سال 1377 آزاد می شوند

5 آذر 86 فانتوم D به خلبانی ... و کمک .... (شهید می شوند )
* این هواپیما متعلق به پایگاه دهم شکاری بود که در حین مانور به مناسبت هفته بسیج در کنارک بدلیل نقص فنی در دریای عمان سقوط کرد متاسفانه خلبان و کمک موفق به اجکت نشدندتاریخ سقوط های زیر مشخص نیست ولی همگی در زمان جنگ بوده است


فانتوم E به خلبانی کاپیتان ناصر حق جو و کمک .... ( شهید شدند)
* این هواپیما متعلق به پایگاه ششم شکاری بود که در هنگام شب بر روی خلیج فارس به اشتباه توسط موشک سطح به هوا هدف قرار گرفت

فانتوم E به خلبانی خسرو عبدالکریمی و کمک ... ( شهید شدند )
* این هواپیما متعلق به پایگاه نهم شکاری بود که مورد هدف پدافند خودی قرار گرفت و در شمال بندرعباس سقوط کرد و خلبان و کمک هر دو شهید شدند

فانتوم E به خلبانی ابوطالبی و کمک ... (شهید شدند )
* این هواپیما متعلق به پایگاه ششم شکاری بود و در خلیج فارس هدف قرار گرفت و سقوط کرد کرد و خلبان و کمک هر دو شهید شدند


فانتوم E به خلبانی کاپیتان عباس اکبری و کمک ... (شهید شدند )
* این هواپیما در خاک عراق مورد هدف قرار گرفت کرد و خلبان و کمک هر دو شهید شدند


فانتوم E به خلبانی خسرو اکبری و کمک ... (شهید شدند )
* این هواپیما در خاک عراق مورد هدف موشک سام قرار گرفت کرد و خلبان و کمک هر دو شهید شدند


فانتوم E به خلبانی فراهانی و کمک ... (شهید شدند )
* این هواپیما در هنگام برگشت از عملیات برون مرزی مورد هدف قرار گرفت و در قصرشیرین سقوط کرد

فانتوم E به خلبانی قره باغی و کمک ... (شهید شدند )

فانتوم E به خلبانی رضا نوروزی و کمک ... (شهید شدند )
* این هواپیما در غرب اهواز مورد هدف قرار گرفت و سقوط کرد

فانتوم E به خلبانی فریبرز رحمتیان و کمک ... (شهید شدند )

فانتوم E به خلبانی روزی طالب و کمک ... (شهید شدند )

فانتوم E به خلبانی علی شمس بیگی و کمک ... ( شهید شدند )
* این هواپیما متعلق به پایگاه سوم بود که بدلیل برخورد با هلی کوپتر در کردستان هر دو شهید شدند
فانتوم RF به خلبانی عباس سلطانی و کمک ... (شهید شدند )
* این هواپیما متعلق به پایگاه ششم شکاری بود و بر روی خلیج فارس سقوط کرد

فانتوم E به خلبانی کاپیتان مهدی ذوقی و کمک ... (شهید شدند )
* این هواپیما در عراق و هنگام عملیات برون مرزی مورد هدف قرار گرفت و خلبان و کمک فرصت اجکت هم پیدا نکردند

F-4

31 شهریور 59 فانتوم E به خلبانی سرلشگر خلد حیدری و کمک محمد صالحی ( شهید شدند )
* این هواپیما متعلق به اسکادران 61 پایگاه ششم شکاری بود که بلافاصله به تعقیب هواپیماهای عراقی پرداختند و در منطقه کوت عراق مورد اصابت قرار گرفتند و پیکر پاک آنها تا کنون به دست نیامده است


23 آبان 59 فانتوم E به خلبانی سرلشگر نعمت ا... اکبری سامانی و کمک سرلشگر هوشنگ کیان آرا ( شهید شدند )
* ایشان در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۵۹ در غرب دزفول (منطقه عملیاتی مرزی) دچار سانحه می شوند . بقایای پیکر پاک سرلشکر خلبان هوشنگ کیان آراست که پس از سالها به دست آمده است. متاسفانه از سرنوشت یا پیکر سرلشکر خلبان نعمت ا.. اکبری سامانی اطلاعی در دست نیست !

7 مهر 60 فانتوم D به خلبانی سرلشکر اصغر هاشمیان کربکندی و کمک سرلشکر شیر علی آزادیان ( اجکت کردند )
* هواپیما در بندر بصره مورد اصابت موشک سام 6 قرار گرفتند و هواپیما را تا ایران هدایت کردند و در نوار مرزی ایران اجکت کردند و بدلیل ارتفاع کم شهید شدند

سال 63 فانتوم E به خلبانی طاهری و کمک .... (شهید شدند )
* این هواپیما در حال گشت هوایی بر روی خلیج فارس هدف قرار گرفت و خلبان و کمک فرصت اجکت هم پیدا نکردند


6 خرداد 81 فانتوم E به خلبانی ... و کمک .... (اجکت کردند )
* این هواپیما متعلق به پایگاه نهم شکاری و در ساعت 30/۹‎دقیقه صبح روز حادثه در رودخانه شوردر فاصله ۲۰ کیلومتری بندرعباس به میناب سقوط کرد.شاهدان عینی گفتند قبل از سقوط این هواپیما خلبان و کمک خلبان با چتر نجات بیرون پریدند.یک شاهد عینی گفت: این هواپیما با سرعت در نزدیکی پل رودخانه شور اول به داخل این رودخانه سقوط کرد و منفجر شد.
 

جنگنده تامکت F-14

10 اردیبهشت 55 تامکت به سریال 160311 به خلبانی ... و کمک .... (اجکت کردند )

23 آبان 55 تامکت به خلبانی .... و کمک .... (اجکت کردند )

25 فرودین 60 تامکت به خلبانی سرگرد جعفر مردانی و کمک غلامحسین عبدالشاهی ( شهید شدند )
* بر روی خلیج فارس به اشتباه مورد هدف پدافند خارک قرار گرفت و متاسفانه فرصت اجکت هم پیدا نکردند سرگرد مردانی از ماهرترین خلبانان تامکت بودند و بعنوان اولین خلبانی که شهید شدند شناخته می شوند

2 فروردین 61 تامکت به خلبانی ... و کمک .... (شهید شدند )
* این دو عزیز هنگام برخاستن از باند فرودگاه پایگاه هشتم دچار مشکل همیشگی تامکتهای ایرانی (استال موتور) و متاسفانه بعلت ارتفاع کم موفق به اجکت هم نشدند

20 مرداد 63 تامکت به خلبانی ... و کمک .... (شهید شدند )
* این هواپیما در حال گشت زنی برروی خلیج فارس بود که توسط سایت موشکی هاگ جزیره خارک مورد هدف قرار گرفت و متاسفانه خلبان و کمک هر دو شهید شدند

11 شهریور 65 تامکت به خلبانی احمد مرادی و کمک نجفی (اجکت کردند )
رأس ساعت ۱۴ یک فروند تامکت ایرانی به خلبانی سروان احمد مرادی به همراه سروان نجفی (RIO) به سمت پایگاه البکر عراق پرواز نمودند. اف ـ ۱۴ که در ارتفاع بالا پرواز میکرد به سرعت توسط رادارهای عراقی شناسائی شده و متعاقب آن ۲ فروند MIG - 23 ML که سرگرد محمد ( فرمانده اسکادران ۶۳ ) فرمانده دسته آنان بود جهت مقابله به پرواز در آمدند . با توجه به اینکه رادارهای عراقی هیچ هواپیمای دیگری را بغیر از این تامکت شناسایی نکردند, فرماندهان عراقی به موضوع مشکوک شده و احتمال دادند که ایرانیها تله ای گذاشته اند . سپس یک فروند MIG - 25 PDS از پایگاه تموز به پرواز در آمد . میگ ـ ۲۳ ها با کم کردن ارتفاع به تعقیب تامکت که همچنان به سمت غرب میرفت ادامه دادند. در زمانیکه به ۲۰ کیلومتری تامکت رسیدند دستور شلیک صادر شد . سرگرد محمد سعی در شلیک یک فروند موشک R-24R کرد اما موفق به اینکار نشد . رفته رفته فاصله آنان تا تامکت ایرانی کاهش می یافت . در فاصله ۸ کیلومتری ,هواپیمای همراه (Wingman) او یک موشک R - 24 T خود را شلیک کرد . به فاصله کوتاهی انفجاری روی داد و تامکت ایرانی با از دست دادن ارتفاع با سرعت هر چه تمامتر به سمت زمین نزدیک میشد . میگهای عراقی خود را به نزدیکی تامکت رساندند و با تعجب شاهد باز شدن ارابه فرود اف ـ ۱۴ شدند. تامکت قصد تسلیم شدن داشت . با دیدن این صحنه خلبانان عراقی با فرماندهان مافوق تماس گرفته و ضمن تشریح صحنه خواستار دستورات آنان شدند. به فاصله کوتاهی فرماندهان عراقی متوجه شدند که خلبانان ایرانی یکروز زودتر از موعد از قبل تعیین شده به عراق پرواز کرده اند . بلافاصله به میگها دستور داده شد تا تامکت ایرانی را تا پایگاه العبیده اسکورت نموده و مقدمات فرود آنان را فراهم آورند . اما برای اینکار زمانی باقی نمانده بود . هدایت هواپیما از دستان سروان مرادی خارج شده بود و خدمه پروازی باید جان خود را نجات میدادند . اف ـ ۱۴ ایرانی در نزدیکی نومانیه سقوط کرد و چنان لاشه آن متلاشی شد که مقامات عراقی قادر به کسب هیچگونه اطلاعات مفیدی از آن نشدند.
سروان مرادی اطلاعات زیادی در اختیار عراقیها قرار داد اما مقدار زیادی اطلاعات غلط هم لابلای آنان بود . بعنوان مثال او اعلام کرد که ایرانیها دیگر قادر نیستند موشکهای AIM - 7 را از اف ـ ۱۴ های خود شلیک کنند . بعد از بازجوئیهای مفصل این خلبان ایرانی به سوئیس فرستاده شد تا در آنجا زندگی راحتی بدور از جنگ را آغاز کند . اما تنها ۳ ماه پس از اقامت او در سوئیس , یکروزکه او دختر خود را از مدرسه به خانه می آورد توسط عواملی ناشناس مورد اصابت گلوله قرار گرفت . RIO این تامکت ایرانی ( سروان نجفی ) از دادن هرگونه اطلاعات به استخبارات عراق خودداری کردودر پی آن به بازداشتگاه اسرا منتقل شد . در سالهای ابتدای دهه ۹۰ میلادی او به همراه هزاران اسیر دیگر به وطن خود مراجعت نمود .
این اف ـ ۱۴ اولین وتنها تامکت ایرانی بود که بدست نیروهای عراقی افتاد . لازم به تذکر است که لاشه این هواپیما برخلاف برخی گزارشات هرگز در اختیار شوروی قرار نگرفت . مدتی کوتاه پس از این واقعه یکی از کارشناسان سازمان CIA آمریکا به عراق دعوت شد تا لاشه هواپیمای ایرانی را مورد بازبینی قرار دهد . کارشناس مزبور پس از تحقیقات کافی گزارشی تهیه کرد که مستقیم به پنتاگون فرستاده شد . پس از دریافت این گزارش در ماه دسامبر ۱۹۸۶ جلساتی محرمانه به مدت دو هفته در پنتاگون با عنوان « علل توانایی ایرانیان در آماده سازی تامکتهای خود » تشکیل گردید .در این جلسات که افسران نیروی دریایی آمریکا , متخصصین شرکت گرومان و تعدادی از مقامات بلندپایه سیاسی شرکت داشتند مشخص شد که ایرانیها خیلی زودتر از آنچه که آمریکائیها میپنداشتند موفق به ساخت قطعات یدکی اف ـ ۱۴ ها گردیده اند . نتیجه این جلسات اما هیچگاه در اختیار افکار عمومی قرار نگرفت بطوری که هنوز با گذشت سالها خلبانان آمریکایی بر این باورند که هیچگاه با گربه های ایرانی مواجه نخواهند شد .( با تشکر از فریبرز عزیز )

23 تیر 66 تامکت به خلبانی علیرضا بیطرف و کمک ... (شهید شدند)
* این هواپیما متعلق به پایگاه هشتم شکاری بود و درحالی که در گشت هوایی بود با دو دسته پروازی عراقی برخورد می کند و با رشادت به طرف آنها می رود که در مانور هوایی بازهم مشکل تامکتهای گریبانشان را می گیرد بعلت استال موتور کنترل هواپیما را از دست می دهد و متاسفانه فرصت اجکت هم پیدا نمی کنند

31 خرداد 83 تامکت به خلبانی سرتیپ علی ابوعطا و کمک سرگرد داریوش یاوری (شهید شدند )
* ابن هواپیما متعلق با پایگاه هشتم شکاری بود و درحالی که در مرکز شهر اصفهان درحال مانور هوایی بود خلبان به دلایل نامعلوم کنترل هواپیما را از دست می دهد و تلاش وی نیز برای نشاندن هواپیما بی ثمر می ماند و در کنار پایگاه سقوط می کند

- تامکت به خلبانی ... و کمک .... (شهید شدند )
* هیچ اطلاعی در دسترس نیست

در پایان هم ........

1 اردیبهشت 60 تامکت به خلبانی سرتیپ عباس هزین و کمک ...
* صبح روز موعود یک فروند تامکت مسلح با قصد گشت هوایی به خلبانی مرحوم سرتیپ هزین و کمک ... از پایگاه هشتم شکاری به پرواز در آمد حدود 45 دقیقه از پرواز گذشته بود که سیستمهای جنگنده نشان داد که یک تیر موشک (هاگ) به سوی هواپیما شلیک شده است کمک بلافاصله به خلبان اطلاع می دهد که موشک با سرعت بسوی آنها می آید هزین سعی می کند با مانور هوایی موشک را منحرف کند ولی موشک با قسمت انتهایی و بال چپ جنگنده برخورد می کند تمامی این وقایع در چند ثانیه اتفاق افتاد به محض برخورد هواپیما تکانی شدید می خورد سیستم هیدرولیک هواپیما به سختی آسیب دیده بود و کنترل آن تقریبا غیر ممکن بود قسمت چپ هواپیما آتش گرفته بود کمک درخواست اجکت کرد که با مخالفت هزین مواجه شد خلبان گفت می خواهد به هر قیمتی که شده هواپیما را به زمین برساند سرعت را زیاد کرد و به سمت پایگاه ششم به حرکت درآمد چندین دقیقه بعد بر فراز شهر بوشهر بودند تقریبا اکثر سیستمهای هدایتی هواپیما از کار افتاده بود در پایگاه اعلام وضعیت اضطراری می شود دلهره در صورت تک تک افراد موج می زند که آیا موفق به فرود می شوند چرخها باز می شود سرعت هواپیما نیز کم می شود به همین دلیل آتش سمت چپ هواپیما بیشتر می شود و بالاخره هزین با مهارت مثال زدنی موفق می شود هواپیما را به زمین بنشاند بعد از این ماجرا معلوم شد که موشک شلیک شده به اشتباه و از سوی سامانه موشکی جزیره خارک بوده است و نام هزین بعنوان یک قهرمان در نیروی هوایی یاد می شود